Амортизация основных средств и других необоротных активов

Назва групи
Податковий облік
Бухгалтерський облік
Номер групи
(п. 145.1ПКУ)
Мінімально допустимі строки корисного використання, років
(п. 145.1 ПКУ)
Методи амортизації
(пп.пп.145.1.5 –
145.1.7 ПКУ)
Субрахунок
(Інструкція № 291)1
Методи амортизації
(п.п. 22, 26, 27 П(С)БО 7«Основні
засоби»)
Земельні ділянки 
1
Амортизація не
нараховується
101
“Земельні ділянки”
Амортизація не
нараховується
Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом
2
15 
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової
вартості
3. Кумулятивний
4. Виробничий
102
“Капітальні витрати на поліпшення земель”
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової
вартості
3. Прискореного
зменшення залишкової вартості
4. Кумулятивний
5. Виробничий
Будівлі
3
20
103
“Будинки та споруди”
Споруди
15 
Передавальні пристрої 
10 
Машини та обладнання 
з них: 
4
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової
вартості
3. Прискореного
зменшення залишкової вартості
4. Кумулятивний
5. Виробничий
104
“Машини та обладнання”
електронно-обчислювальні
машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними
засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми
(крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм,
які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи,
комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення
та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі
стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 грн
2
Транспортні засоби 
5
5
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової
вартості
3. Прискореного
зменшення залишкової вартості
4. Кумулятивний
5. Виробничий
105
“Транспортні засоби”
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 
6
4
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової
вартості
3. Кумулятивний
4. Виробничий
106
“Інструменти, прилади та інвентар”
Тварини 
7
...
6
107
“Тварини”
Багаторічні насадження 
8
10
108
“Багаторічні насадження”
Інші основні засоби
9
12
1. Прямолінійний
2. Виробничий
109
“Інші основні засоби”
Бібліотечні фонди 
10
1. У першому місяці
використання об’єкта та у місяці його вилучення з активів (списання з
балансу) по 50 % його вартості, яка амортизується
2. В першому місяці
використання об’єкта —
100 % його вартості

111
“Бібліотечні фонди”
1. Прямолінійний
2. Виробничий
3 У першому місяці
використання об’єкта та у місяці його вилучення з активів (списання з
балансу) по 50 % його вартості, яка амортизується
4. В першому місяці
використання об’єкта — 100 % його вартості
Малоцінні необоротні матеріальні активи 
11
112
“Малоцінні необоротні матеріальні активи”
Тимчасові (нетитульні) споруди 
12
5
1. Прямолінійний
2. Виробничий
113
“Тимчасові (нетитульні) споруди”
1. Прямолінійний
2. Виробничий
Природні ресурси
13
Амортизація не
нараховується
114
“Природні ресурси”
Амортизація не
нараховується
Інвентарна тара 
14
6
1. Прямолінійний
2. Виробничий
115
“Інвентарна тара”
1. Прямолінійний
2. Виробничий
Предмети прокату 
15
5
116
“Предмети прокату”
Довгострокові біологічні активи  
16
7
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової
вартості
3. Кумулятивний
4. Виробничий
161, 162, 163, 164, 165, 166
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової
вартості
3. Прискореного
зменшення залишкової вартості
4. Кумулятивний
5. Виробничий2
Інші необоротні матеріальні активи
(окремо виділяється лише в бухобліку)
3
117
“Інші необоротні матеріальні активи”
1. Прямолінійний
2. Виробничий

1 Субрахунок вказано за ідентичністю назви групи основних засобів та необоротних активів за ПКУ та П(С)БО 7 «Основні засоби».

2 Згідно п. 11 П(С)БО 30 «Біологічні активи» довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Їх амортизація здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».

3 В ПКУ така група не передбачена. Водночас в П(С)БО 7 «Основні засоби» для інших необоротних матактивів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи” передбачено окрему групу «Інші необоротні матеріальні активи».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *