Банк не вправе списывать на требование Фонда ошибочно перечисленные им средства со счета клиента

Верховний Суд України погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо відсутності підстав для задоволення позову про стягнення з банку страхових коштів, надлишково перерахованих Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) застрахованій особі, яка померла.

Суди виходили з того, що у банка відсутні підстави для списання коштів з особового рахунку клієнта (застрахованої особи, яка померла). І банк не має повноважень проводити повернення коштів, які Фонд помилково перерахував для зарахування на рахунок одержувача після його смерті.

...

Так відповідно до статті 1071 Цивільного кодексу України банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта лише за розпорядженням останнього. Без такого розпорядження грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом чи договором між банком і клієнтом.

Тобто примусове списання коштів із рахунка клієнта на підставі рішення суду та виконавчих документів визначає обов’язок банку виконати судове рішення, прийняте за наслідком захисту прав стягувача щодо особи — володільця рахунка, незалежно від волевиявлення цієї особи.

Як було встановлено, банк у межах угоди, укладеної між ним і Фондом, свої зобов’язання виконав повністю. Умовами ж угоди не передбачено обов’язок банку щодо списання коштів із рахунка клієнта на вимогу Фонду. Банк не є набувачем спірних коштів і не має повноважень з розпорядження особистими коштами клієнта, які є власністю останнього, поза межами договору між банком і клієнтом. Крім цього, відсутнє було і будь-яке рішення, прийняте судом щодо володільця рахунка або його спадкоємців, яке б зобов’язувало банк здійснити списання коштів з особового рахунка.

Постанова ВСУ від 21.10.2014 № 3-147гс14

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *