Чи можна в митній декларації назву товару зазначати російською

Підприємство — імпортер книжкової продукції. Бухгалтер отримав митну декларацію (далі — МД), у якій назву товару зазначено російською: “энциклопедия, словарь”.

Якою мовою заповнювати МД і первинну документацію щодо назви товару ? Чи не визнають МД у такому разі недійсною?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з вимогами митного законодавства МД слід заповнювати державною, тобто українською, мовою. Нею зазвичай складають також інші первинні документи. Утім існують деякі нюанси щодо оформлення МД, внесення змін до неї та визнання її недійсною. Про них і поговоримо нижче.

Загальні положення

Почнемо з того, що відповідно до п. 10 постанови КМУ “Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” від 21.05.12 р. №450 (далі — постанова №450) МД на бланку єдиного адміністративного документа (МД-2) заповнюють державною мовою за допомогою комп’ютера. Згідно зі ст. 6 Закону України “Про засади державної мовної політики” від

03.07.12 р. № 5029-УІ (далі – Закон №>5029) державна мова України — українська. Одразу зауважимо: щодо друкованої продукції слід ураховувати назви та класифікацію таких товарів відповідно до УКТ ЗЕД. Так, у листі ДПАУ від

16.02.12 р. № 4809/7/15-3417-26, наприклад, сказано: назвою товару буде “книжка”, або “брошура”, або “журнал”, а не назва друкованогс видання чи ім’я його автора. І хоча цей лист стосується складання податкової накладної під час постачання друкованої продукції, такий підхід до визначення назви товару в МД цілком правомірний. І ось чому.

Відповідно до УКТ ЗЕД українською назвою товарів, зазначених у листі нашого дописувача, а точніше — товарною підкатегорією, до якої вони належать, буде підкатегорія “словники та енциклопедії та їх серійні випуски (див. підкатегорію 4901 91 00 00 групи 49 р. X Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19.09.13 р. № 584-УІІ) Водночас у п. 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88 (далі Положення №° 88), чітко зазначено, що всі первинні документи, облікові регістри та бухгалтерську звітність потрібно складати українською мовою. Утім разом із українською можна застосовувати іншу мову за правилами Закону № 5029. Документи, що вважають підставою для записів у бухгалтерському обліку, складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований автентичний переклад українською.

Але, по-перше, російська мова — не іноземна, бо відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону № 5029 вона може бути або регіональною (залежно від рішення місцевої влади), або мовою меншин.

По-друге, на наш погляд, словосполучення “разом із українською” можна розуміти двозначно:

1) замість української мови первинні документи можуть складати однією з регіональних мов або мов меншин;

2) в одному первинному документі можна застосовувати дві мови (українську та регіональну або мову меншин).

...

Звертаємо увагу на лист Мінфіну України від 23.01.13 р. № 31-08410-07-16/2073. У ньому МД, складену, зокрема, в електронній формі, визнано первинним бухгалтерським документом (щоправда, відносно сплати митних платежів). Так, ми не заперечуємо, ба більше, підкреслюємо, що у вашому випадку МД — первинка, у якій Положенням № 88 безпосередньо не заборонено комбінацію двох мов: української та російської.

Навіть якщо припустити, що в такій специфічній первинці, як МД, допущено помилку у вигляді комбінації різних мов, виправити її. як передбачено для інших первинних документів п. 4 Положення № 88, не вдасться. Чому? Судіть самі.

Чи можуть МД визнати недійсною

Відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.05.12 р. № 651 (далі — Порядок №651), заповнення практично всіх граф МД, зокрема графи 31 “Вантажні місця та опис товарів — Маркування та кількість — Номери контейнерів — Кількість та розпізнавальні особливості “, покладено на декларанта. А митниця під час приймання МД до оформлення лише перевіряє правильність їх заповнення останнім.

Відповідно до Порядку виконання митних формальностей під час митного оформлення товарів із застосуванням МД на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.05.12 р. № 631 (далі Порядок N° 631), під час прийняття МД, зокрема, перевіряють правильність класифікації товарів (пп. 4.5.5). І тут неможливо обійти назву задекларованого товару. Згідно з п. 6 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), раніше зазначених правил, за умови що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації.

Вам не відмовили в оформленні МД, у якій є назва товару російською мовою, оскільки ця назва відповідає назві товарної підкатегорїї 4901 91 00 00 українською. Окрім того, ч. 1 ст. 268 Митного кодексу України (далі МКУ) передбачено, що допущення в МД помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання ЗЕД, не тягне за собою застосування санкцій, передбачених МКУ та іншими законодавчими актами України. Також у ч. 2 ст. 268 МКУ сказано: у випадках, передбачених ч. 1 цієї статті, посадовці органів доходів і зборів надають декларантам або вповноваженим ними особам можливість виправити помилки, допущені в МД.

Як виправити помилки в МД

Тож. як випливає з вашої ситуації, митники не вважали помилкою зазначення в МД назви товарів російською мовою, без труднощів класифікували їх і випустили товари за такою МД у вільний обіг на територію України. У зв’язку із цим звертаємо увагу на ст. 269 МКУ яка встановлює порядок зміни, відкликання та визнання МД недійсною. Про відкликання МД не йдеться, позаяк це допускають лише до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму (ч. 5 ст. 269 МКУ). І визнати МД недійсною безпідставно, бо задекларовані в ній товари після оформлення такої декларації видано з-під митного контролю (п. 44 постанови № 450).

Водночас відповідно до ч. 2 ст. 268 МКУ внесення змін до МД, прийнятої органом доходів і зборів, допускають до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, а також протягом трьох років із дня завершення їхнього митного оформлення. Зміни повинні стосуватися лише товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у МД. Деталі щодо внесення змін до МД містить п. 37 постанови № 450, відповідно до якого після завершення митного оформлення зміни в МД на бланку єдиного адміністративного документа можна вносити за допомогою:

— подання задля подовження строку тимчасового ввезення товарів із частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також у випадках, визначених МКУ декларантом або вповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом;

— заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 до постанови № 450.

Аркуш коригування заповнює та оформлює питний орган у разі:

1) отримання ним інформації про перерахування декларантом до державного бюджету питних платежів у вигляді доплати або підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного оформлення;

2) необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або вповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій МД на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов ‘язаних із перерахуванням сум митних платежів за такою МД;

3) необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або вповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов’язаних із перерахуванням сум митних платежів за МД.

Вважаємо, зазначення назви товару в МД російською мовою — не помилка. Утім, якщо вирішите до останку з’ясувати ситуацію з вашою МД, тоді доведеться завітати до митниці оформлення зі зверненням щодо виправлення цих назв українською мовою. Якщо митники вважатимуть за доцільне скласти аркуш коригування, вони на це погодяться. Коли це необов’язково, то МД може залишатися в її початковому вигляді без будь-яких наслідків.

Якою мовою складати первинку на оприбуткування

Тепер щодо мови складання первинних документів, якими оформлюють оприбуткування товарів, зокрема імпортних. Як ми вже зауважували. 1.3 Положення № 88 стверджує про можливість застосування разом із українською регіональних мов або мов меншин. МД — не підстава для оприбуткування товарів: згідно з п. 3.6 Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.07 р. № 2, приймають та оприбутковують запаси, які надійшли від постачальників, зокрема, на підставі прибуткового ордера (типова ф. № М-4, затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193).

Найімовірніше, товаросупровідні документи на імпортовану книжкову продукцію складено російською мовою, тож назви “энциклопедия” та “словарь” перекочували звідти до МД. Незважаючи на це, первинку на оприбуткування цих товарів слід повністю заповнити українською. Бо із зазначенням назви товару в ній державною мовою труднощів уже не виникне, оскільки є достовірна назва цього товару за УКТ ЗЕД. Водночас цілком логічно й повністю оформити прибутковий ордер російською або іншою регіональною мовою чи мовою меншин, як це дозволено законодавством. Тобто ми нараджуємо надалі під час складання первинки на оприбуткування товарів різні мови не змішувати.

Олена РИЖИКОВА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *