Чи враховується сума переоцінки під час нарахування податкової амортизації необоротних активів

Об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування, на різниці, визначені положеннями ПКУ.

Так, коригування фінрезультату до оподаткування передбачає:

  • збільшення фінрезультату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нараховану відповідно до П(С)БО або МСФЗ (абз. 2 п. 138.1 ПКУ);
  • зменшення фінрезультату до оподаткування на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ (абз. 2 п. 138.2 ПКУ).
...

Зазначений порядок коригування передбачає врахування при розрахунку податку на прибуток суми амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до положень ПКУ.

Крім того, коригування фінансового результату передбачає:

  • збільшення фінрезультату до оподаткування на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ (абз. 3 п. 138.1 ПКУ);
  • зменшення фінрезультату до оподаткування на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, проведеної відповідно до П(С)БО або МСФЗ (абз. 4 п. 138.2 ПКУ).

Таке коригування нівелює вплив на розрахунок податку на прибуток підприємств результатів переоцінки (уцінки, дооцінки) основних засобів і нематеріальних активів, проведеної згідно з П(С)БО чи МСФЗ, оскільки така переоцінка може ґрунтуватися на припущеннях, які враховують суб’єктивні судження та не відображають реальної вартості необоротних активів.

Таким чином, результати переоцінки основних засобів і нематеріальних активів, яка проведена відповідно до положень П(С)БО або МСФЗ, не враховується при нарахуванні амортизації необоротних активів згідно зі ст. 138 ПКУ та при розрахунку податку на прибуток підприємств.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *