Чи звільняється від сплати єдиного податку фізична особа-підприємець першої та другої груп у зв’язку з мобілізацією до Збройних сил України?

Відповідно до п. 295.1 ст.295 ПКУ Податкового кодексуУкраїни від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями(далі – ПКУ) платники єдиного податку першоїі другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійсненняавансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточногомісяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплатуєдиного податку авансовим внеском за весь податковий(звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточногозвітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиногоподатку першої і другої груп здійснюється контролюючимиорганами на підставі заяви такого платника єдиного податкущодо розміру обраної ставки єдиного податку, заявищодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо термінутимчасової втрати працездатності (п.295.2 ст. 295 ПКУ).

Відповідно до п. 295.3 ст. 295 ПКУ фізичні особи – підприємці- платники єдиного податку третьої та п’ятої групсплачують єдиний податок протягом 10 календарних днівпісля граничного строку подання податкової декларації заподатковий (звітний) квартал.

...

Водночас відповідно до Указу Президента України від17.03.2014 № 303/2014„Про часткову мобілізацію”, який затвердженийЗаконом України від 17 березня 2014 року №1126-VII (далі – Указ), у зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичноїобстановки, втручанням Російської Федераціїу внутрішні справи України, зростанням соціальноїнапруги в Автономній Республіці Крим і місті Севастополіта відповідно до пунктів 1,17,20 частини першої статті 106,статті 112 Конституції України на території України оголошеночасткову мобілізацію.

На підставі Указу місцеві органи виконавчої влади заучастю органів місцевого самоврядування забезпечуютьсвоєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваютьсяна військову службу на збірні пункти та у військовічастини. Згідно Указу мобілізація проводиться протягом45 діб із дня набрання чинності цим Указом.

Також видано Указ Президента України від 21 липня 2014року № 607 „Про часткову мобілізацію”, який затвердженийЗаконом України від 22 липня 2014 року № 1595-VII.

Разом з тим, зазначаємо, що платники єдиного податкупершої та другої групи, які не використовують працю найманихосіб, звільняються від сплати єдиного податку протягомодного календарного місяця на рік на час відпустки.

Тобто, дана категорія платників єдиного податку на законнихпідставах може скористатись правом на тимчасовувідпустку та при цьому використати можливість не сплачуватиєдиний податок на період відпустки.

Враховуючи вищезазначене та з метою врегулюванняпитань щодо нарахувань авансових внесків для фізичнихосіб – підприємців – платників єдиного податку першої ідругої груп, що не здійснювали господарську діяльністьна період мобілізації та не одержували дохід, контролюючіоргани керуючись ст.101 ПКУ матимуть підстави вважатиподатковий борг платника єдиного податку, що виник внаслідокнепереборної сили (форс-мажорних обставин) безнадійнимподатковим боргом, що підлягатиме списанню, але при цьому вищезазначена категорія платників повиннабуде надати підтверджуючий документ з військовогокомісаріату, у якому буде зазначено період перебуванняна зборах.

Відділ взаємодії з громадськістю та масово-
роз ’яснювальної роботи
інформаційно-комунікаційного управління Головного
управління Міндоходів у Львівській області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *