Індексація зарплати новоприйнятих працівників: нові перли від Мінсоцполітики

(коментар до листа Мінсоцполітики від 28.04.2016 р. № 201/10/137-16)

Суть питання

Чи потрібно проводити індивідуально індексацію зарплати працівників, починаючи з грудня 2015 року?

Чи треба переглядати порядок проведення індексації зарплати працюючих працівників (прийнятих на роботу до 01.12.2015 р.) залежно від місяця останнього підвищення окладу за їх посадою?

Чи може підприємство встановити власні правила проведення індексації?

Позиція Мінсоцполітики

У коментованому листі надано чергові роз’яснення щодо застосування норм Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі ― Порядок № 1078), після внесення до нього коректив постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 (далі ― Постанова № 1013). Нова редакція Порядку № 1078 застосовується починаючи з 1 грудня 2015 року.

По-перше, Мінсоцполітики наголосило в коментованому листі, що:

  • обчислення індексу споживчих цін (далі ― ІСЦ) для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів);
  • суму індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховують, якщо розмір підвищення зарплати перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення. При визначенні суми підвищення враховуються всі складові зарплати, які не мають разового характеру;
  • якщо розмір підвищення зарплати не перевищує суми індексації, що склалася в місяці підвищення зарплати, суму індексації в цьому місяці розраховують як різницюміж сумою індексації та розміром підвищення зарплати;
  • у разі зростання зарплати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) суму індексації не зменшують на розмір підвищення заробітної плати.

По-друге, у коментованому листі наголошується, що  обчислення ІСЦ для проведення індексації починаючи з грудня 2015 року здійснюється не індивідуально для кожного працівника залежно від прийняття його на роботу чи зростання його доплат і надбавок, а від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, котру обіймає працівник.

До речі, Мінсоцполітики нещодавно надало роз’яснення, що підвищення посадового окладу (тарифної ставки) у зв’язку з підвищенням кваліфікаційної категорії чи тарифного розряду не є підвищенням окладу (ставки) у цілях проведення індексації (див. лист Мінсоцполітики від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16).

Ці твердженні дуже спірні, адже суми підвищення окладів відрізняються для різних посад, а надбавки й доплати постійного характеру теж ураховуються при визначенні суми підвищення, якщо збільшилася тарифна ставка (оклад). А підвищення категорії чи розряду впливає на назву посади й призводить до підвищення окладу чи ставки.

По-третє, найбільше збиває з пантелику неочікуване трактування п. 102 Порядку № 1078 щодо поширення дії цього пункту на всіх без винятку працівників залежно від дати прийняття на роботу й визначення заново суми індексації для працівників, які були прийняті на роботу до 1 грудня 2015 року.

Адже, на думку Мінсоцполітики, для всіх працюючих працівників потрібно переглянути базовий місяць для індексації залежно від місяця прийняття їх на роботу. Для прикладу міністерство наводить випадки, якщо:

  • працівника прийнято на роботу з лютого 2014 року, а останнє підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, котру обіймає працівник, відбулося у квітні 2012 року, — приріст ІСЦ для індексації потрібно обчислювати з травня 2012 року;
  • працівника прийнято з грудня 2013 року, а у вересні 2015 року йому підвищили  посадовий оклад, то приріст ІСЦ обчислюють із жовтня 2015 року. При цьому якщо підвищення зарплати було на суму меншу, аніж сума індексації, то з вересня 2015 року визначають різницю між сумою підвищення зарплати й сумою індексації. Визначену суму індексації виплачують до наступного підвищення посадового окладу, коли сума індексації буде зменшена на суму підвищення зарплати.

На чому ґрунтується такий підхід — чомусь не пояснюють.

По-четверте, уже вкотре акцентують увагу на тому, що госпрозрахункові підприємства можуть проводити індексацію в порядку, визначеному колективним договором, але не нижче норм і гарантій, установлених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі ― Закон про індексацію) і положеннями Порядку № 1078. Зважаючи на неоднозначні роз’яснення Мінсоцполітики, госпрозрахунковим підприємствам справді варто затвердити власні порядки проведення індексації.

Коментар редакції

Мінсоцполітики зобов’язане надавати роз’яснення щодо застосування порядку проведення індексації (п. 14 Порядку № 1078). Але це зовсім не означає, що, надаючи роз’яснення, можна безвідповідально нехтувати нормами Конституції України, рішеннями КСУ щодо дії нових норм законодавчих актів і Закону про індексацію.

...

На жаль, коментований лист — це якраз той випадок, що, чим надавати такі роз’яснення, краще взагалі їх не надавати. Адже роз’яснення є некоректними в частині, що індексацію зарплати працівників не потрібно проводити індивідуально й що для працівників, прийнятих на роботу до 1 грудня 2015 року, необхідно переглянути базовий місяць (місяць підвищення) для індексації. Обґрунтуймо чому.

Чи потрібно проводити індексацію зарплати працівників індивідуально?

Те, що базовим місяцем для індексації є місяць підвищення посадового окладу, зовсім не означає, що індексацію не потрібно проводити індивідуально. Просто з грудня 2015 року зміна базового місяця залежить від збільшення посадового окладу за посадою, а не від індивідуального підвищення персонально працівнику надбавок, доплат або премій. Однак, зважаючи на те що розміри постійних надбавок і доплат усім установлені індивідуально, то й індексацію зарплати проводять індивідуально. Проте застосовують оновлені правила до подій, що мали місце починаючи з грудня 2015 року. Пояснімо на конкретних ситуаціях.

Ситуація 1

Сидоров і Петров обіймають однакові посади, та їм встановлені однакові посадові оклади в розмірі 4000 грн. Останнє підвищення окладу відбулося в червні 2015 року — із 3800 грн до 4000 грн.

Сидорова прийняли на роботу ще в грудні 2013 року, та йому була встановлена постійна надбавка в розмірі 30% посадового окладу.

Петрова прийняли на роботу в січні 2016 року, надбавку не встановили.

Як нараховувати їм індексацію в жовтні 2016 року?

Індексація зарплати Сидорова. Після прийняття на роботу в грудні 2013 року ІСЦ для новоприйнятих працівників обчислювали відповідно до чинної на дату прийняття редакції п. 101 Порядку № 1078, тобто з місяця прийняття на роботу.

У червні 2015 року (у місяці підвищення окладу за його посадою) він мав право на суму індексації:

1218 грн х 72% = 876,96 грн.

Сума підвищення зарплати у червні 2015 року становила:

(4000 грн + (4000 грн х 30%)) – (3800 грн + (3800 грн х 30%)) = 260 грн.

Тому в червні 2015 року визначили суму фіксованої індексації:

876,96 грн – 260 грн = 616,96 грн.

Але починаючи із січня 2016 року Сидоров має право на поточну індексацію (при базовому місяці — червні 2015 року), яка в жовтні 2016 року становить:

1450 грн х 7% = 101,50 грн.

Загальна сума індексації зарплати Сидорова за жовтень 2016 року становить:

616,96 грн + 101,50 грн = 718,46 грн.

Індексація зарплати Петрова. Оскільки його прийняли на роботу в січні 2016 року, а останнє підвищення окладу за його посадою відбулося в червні 2015 року, то для нього ІСЦ обчислюють починаючи з липня 2015 року, у жовтні 2016 року він становить 7%, а сума індексації:

1450 грн х 7% = 101,50 грн.

Ситуація 2

Іваненко та Коваленко обіймають однакові посади, та їм установлені однакові посадові оклади в розмірі 5000 грн відповідно.

Для Іваненка (прийнятий на роботу в січні 2013 року) останнє підвищення окладу відбулося в січні 2014 року, та цей місяць став базовим для індексації зарплати, але індексацію протягом 2014–2015 років не проводили. Натомість раз у квартал підвищували розмір постійної надбавки, й у грудні 2015 року права на індексацію він не мав, базовим місяцем був жовтень 2015 року.

Коваленка прийняли на роботу в грудні 2015 року (востаннє посадовий оклад за посадою підвищувався в січні 2014 року).

Як нараховувати їм індексацію в жовтні 2016 року?

Індексація зарплати Іваненка. Із 1 грудня 2015 року правила проведення індексації змінилися, і підвищення розміру постійної надбавки не впливає на проведення індексації. Тому право на індексацію в нього при базовому жовтні 2015 року настало із січня 2016 року, й у жовтні 2016 року він має право на індексацію в сумі:

1450 грн х 7,9% = 114,55 грн.

Індексація зарплати Коваленка. Для нього ІСЦ обчислюють починаючи з місяця, наступного за місяцем останнього підвищення окладу, тобто з лютого 2014 року. Приріст ІСЦ у жовтні 2016 року становить 87,5%, а сума індексації дорівнює:

1450 грн х 87,5% = 1268,75 грн.

У наведених ситуаціях ми розглянули, як проводити індексацію для працівників, що обіймають однакові посади, керуючись саме нормами Порядку № 1078.

Отже, як бачимо, сума індексації залежить не лише від обійманої посади й місяця підвищення посадового окладу за нею, а й від умов оплати праці конкретного працівника та інших обставин. Тож не можна говорити про те, що завдяки грудневим змінам до Порядку № 1078 вдалося повністю відійти від індивідуального нарахування індексації для кожного працівника.

Чи треба переглядати порядок проведення індексації зарплати працюючих працівників (прийнятих на роботу до 01.12.2015 р.) залежно від місяця останнього підвищення окладу за їх посадою?

Мінсоцполітики стверджує, апелюючи до п. 102 Порядку № 1078, що суми індексації потрібно переглянути для всіх працівників залежно від місяця останнього підвищення окладу за посадою. Однак Порядок № 1078 такої можливості не передбачає.

Тож розгляньмо, як пропонує проводити індексацію Мінсоцполітики з огляду на коментований лист.

Ситуація 3

Скористаймося умовами й розрахунками із ситуації 1, але розгляньмо її з позиції Мінсоцполітики. Останнє підвищення окладу відбулося в червні 2015 року — із 3800 грн до 4000 грн.

Якщо керуватися нормами Порядку № 1078, то:

  • Сидорову (прийнятий на роботу в грудні 2013 року) у жовтні 2016 року мають нарахувати поточну й фіксовану індексації в загальній сумі:

616,96 грн + 101,50 грн = 718,46 грн;

  • Петрову (прийнятий на роботу в січні 2016 року) у жовтні 2016 року мають нарахувати індексацію  (при базовому червні 2015 року) у сумі:

1450 грн х 7% = 101,50 грн.

За позицією Мінсоцполітики, обом працівникам у жовтні 2016 року (місяць останнього підвищення окладу — червень 2015 року) потрібно нарахувати індексацію в сумі:

1450 грн х 7% = 101,50 грн.

Однак постає запитання: на підставі якої норми ми маємо припинити виплату Сидорову фіксованої суми індексації, визначеної в червні 2015 року?

Ситуація 4

Скористаймося умовами й розрахунками із ситуації 2, але розгляньмо її з позиції Мінсоцполітики. Останнє підвищення окладу за посадою відбулося в січні 2014 року, й оклад установили в розмірі 5000 грн.

Якщо керуватися нормами Порядку № 1078, то:

  • для Іваненка (прийнятий на роботу в січні 2013 року) жовтень 2015 року був базовим, тож у жовтні 2016 року мають нарахувати індексацію в сумі:

1450 грн х 7,9% = 114,55 грн;

  • для Коваленка (прийнятий на роботу в грудні 2015 року), зважаючи на те що останнє підвищення окладу за посадою було в січні 2014 року, індексацію нараховують у сумі:

1450 грн х 87,5% = 1268,75 грн.

За позицією Мінсоцполітики, обом працівникам у жовтні 2016 року (місяць останнього підвищення окладу ― січень 2014 року) потрібно нарахувати індексацію в сумі:

1450 грн х 87,5% = 1268,75 грн.

Отже, тут виникає абсолютно протилежна ситуація порівняно із ситуацією 3. Тому для перегляду індексації для працівників, прийнятих на роботу до 01.12.2015 р., немає жодних підстав. Та й законодавство не передбачає можливості застосувати норми редакції Порядку № 1078 (чинної з 15.12.2015 р.) до подій, які сталися раніше. Аргументуймо це.

Так, ст. 58 Конституції України наголошує:

«Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи».

Тлумачення цієї норми міститься в рішенні КСУ від 09.02.1999 р. № 1-рп/99. Її треба розуміти так, що дія нормативно-правового акта в часі починається з моменту набрання цим актом чинності й припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали чи мали місце. Надання зворотної дії в часі може бути передбачено нормативно-правовим актом тільки шляхом прямої вказівки про це в законі чи іншому нормативно-правовому акті. Порядком № 1078 це не передбачено.

Зауважимо: рішення КСУ є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

А це означає, що не можна зміни, унесені постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 до Порядку № 1078, які набули чинності 15.12.2015 р., застосувати до подій, що мали місце до цієї дати. Тому роз’яснення, надане коментованим листом, не відповідає чинному законодавству.

Окрім того, варто звернути увагу посадовців, котрі роз’яснюють, як застосовувати положення Порядку № 1078, іще на 2 такі нюанси:

Перший ― у п. 102 Порядку № 1078 прописано, що обчислення ІСЦ із місяця, наступного за місяцем останнього підвищення окладу, здійснюють для переведених працівників у межах підприємства, у разі переведення в іншу місцевість, а також для працівників, які використали відпустку по догляду за дитиною до 3-х (6-ти) років. Однак переведення в межах підприємства може бути тимчасовим (ст. 33 КЗпП). Переведення в іншу місцевість може відбуватися в межах однієї юрособи (з однієї філії до іншої) без зміни посади та посадового окладу. А для працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до 3-х (6-ти) років, раніше мали зберігати такі самі умови індексації, як і для інших працівників, що обіймають аналогічні посади (див. лист Мінсоцполітики від 29.04.2015 р. № 75/10/136-15). Тому вони мали право на фіксовану індексацію. Тож чому мають втратити таке право, адже вони продовжують працювати на тій же посаді.

Другий ― варто нагадати, що ч. 2 ст. 6 Закону про індексацію, яка надавала право КМУ визначати порядок проведення індексації доходів населення, була визнана неконституційною рішенням КСУ від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008. Тому ані Постанова № 1013 (якою «обнулили» індексацію бюджетникам), ані Порядок № 1078 не можуть визначати порядок проведення індексації, якщо дотримуватися норм Конституції України та Закону про індексацію. Адже наразі ч. 2 ст. 6 Закону про індексацію діє в редакції, чинній до внесення в неї змін Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI. Тобто сума індексації повинна визначатися як добуток розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, і величини ІСЦ. А КМУ повинен був визначити лише порядок проведення індексації випереджуючим шляхом, що він і зробив у абзацах 8–10 і в додатку 5 до Порядку № 1078. Решта норм цього Порядку діють без законних на те підстав.

Сподіваймося, що Мінсоцполітики відкличе свій некоректний лист як такий, що не відповідає чинному законодавству.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *