Как часто в налоговом учете нужно определять курсовые разницы

Як часто в податковому обліку потрібно визначати курсові різниці 

Підприємство сплачує щомісячні авансові внески й подає Декларацію з податку на прибуток лише за підсумками року.
Підкажіть, я к часто ми повинні розраховувати курсові різниці в податковому обліку: на кінець кожного кварталу чи виключно на кінець звітного року?

ВІДПОВІДЬ: У податковому обліку курсові різниці слід розраховувати за аналогією з бухобліком: на кожну дату балансу та/або на дату проведення госпоперації.

Річ у тім, що Податковий кодекс України (далі ПКУ) не встановлює податкових спецправил для визначення курсових різниць: їх розраховують згідно з національними стандартами бухобліку (пп. 153.1.3 ПКУ).

І саме на підставі п. 8 П (С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” курсові різниці визначають на дату здійснення госпоперації та на дату балансу. З госпоперацією все зрозуміло: тут ідеться про погашення грошової валютної дебітори або кредиторки, списання (витрачання) грошових коштів в інвалюті тощо.

...

А ось щодо дати балансу, то під нею розуміють дату, на яку складено баланс підприємства (п. З П(С)БО 6 “Виправлення помилок 1 зміни у фінансових звітах”).

З огляду на те, що підприємства1 зобов’язані подавати квартальні та річний баланс3, датою балансу буде кінець календарного кварталу (31.03, 30.06 і 30.09) і кінець-календарного року (31.12) (п. 1 ст. 13 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІУ).

От і маємо, що курсові різниці в бух обліку (а отже, і в податковому) потрібно розраховувати на кінець кожного кварталу та на кінець року. І це незважаючи на те що для Вашого підприємства звітний податковий період — календарний рік (п.п. 152.9,157.1 ПКУ).

Варто зауважити: податківці вважають інакше. На їхню думку, для платників податку на прибуток, у яких базовий податковий (звітний) період календарний рік, датою звітного балансу буде 31 грудня звітного року.

Що це означає? По-перше, “річники” не будуть відображати в доходах і витратах проміжні (квартальні) коливання валютних курсів упродовж року. Таким чином, у податкових доходах (витратах) осяде лише підсумок цих коливань за рік.

По-друге, курсові різниці такі платники податку визначатимуть лише за тими монетарними статтями, що значитимуться на балансі станом на 31 грудня.

З висновком податківців важко погодитися.Адже, як ми зазначали вище, податкові курсові різниці визначають так само, як і бухгалтерські, тобто на дату балансу. А остання прив’язана до періодів складання фінзвітності, а це до податкових періодів. Також не залежить від податкового періоду вимога розраховувати курсові різниці на дату здійснення операції, що податківці взагалі нівелювали.

Підсумуємо. Платники податку на прибуток, які подають податкову декларацію лише за підсумками року, курсові різниці мають визначати на дату провадження операції та/або на кінець календарних кварталів (у т.ч. на 31.12).

Татьяна МИХАЙЛОВА,
эксперт по учету и налогообложению, г. Киев

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *