Как осуществляется расчет суммы пособия по временной потере трудоспособности, выплачиваемой за счет соцстрахования?

Як здійснюється розрахунок суми допомоги з тимчасової втрати працездатності, виплачуваної за рахунок соцстрахування?

Відповідь: Під час розрахунку допомоги необхідно враховувати, що перші п’ять днів непрацездатності унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються підприємством, а за рахунок Фонду сума допомоги виплачується починаючи із шостого дня непрацездатності. 

У зв’язку із цим бухгалтерові доцільно відразу провести поділ усієї суми нарахованої допомоги на суму оплати перших п’яти днів (за рахунок підприємства) і на іншу суму (виплачувану за рахунок Фонду). 

Механізм оплати перших п’яти днів непрацездатності регулюється Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою КМУ від 06.05.2001 р. N 439. 

Для розрахунку суми допомоги з тимчасової втрати працездатності використовується показник середньої заробітної плати. Розраховується він за правилами, установленими Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунків виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. N 1266 (далі – Порядок N 1266). 

Особливості обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності розглянуто також у листі Мінпраці від 06.10.2006 р. N 673/020/99-06.  

...

Суми допомоги не підлягають індексації, оскільки для розрахунку береться вже проіндексований у загальновстановленому порядку розмір виплат (абз. 3 п. 3 Порядку проведення індексації грошових доходів населення).  

На підставі вищевказаних вихідних даних розраховується показник середньоденної заробітної плати. 

Для цього сумарний заробіток (тобто суму всіх виплат, які враховуються під час розрахунку) потрібно розділити на кількість робочих днів відповідно до графіка роботи підприємства, які припадають на розрахунковий період (п. 14 Порядку N 1266). 

Безпосередньо сума допомоги обчислюється шляхом множення величини середньоденного заробітку на кількість робочих днів тимчасової непрацездатності. 

Якщо допомога розраховується для оплати тимчасової непрацездатності осіб, що працюють за графіком або позмінно, то в такому випадку при розрахункові використовується показник середньогодинної, а не середньоденної заробітної плати.

Показник середньогодинної заробітної плати визначається шляхом розподілу сумарного заробітку на кількість робочих годин. 

Під час розрахунку суми допомоги середньогодинний заробіток множиться на кількість робочих годин відповідно до графіка роботи, що припадають на період тимчасової непрацездатності.  

Другим визначальним фактором під час розрахунку суми допомоги є страховий стаж, залежно від якого працівникові виплачується певний відсоток від розрахованої суми допомоги. 

Так, у загальному випадку допомога виплачується в таких розмірах: 

60 % – зі стажем до п’яти років; 

80 % – зі стажем від п’яти до восьми років; 

100 % – зі стажем понад вісім років. 

При цьому на оплату допомоги в 100-процентному розмірі незалежно від страхового стажу мають право окремі категорії працівників, перелічені в ст. 37 Закону N 2240. 

Для обчислення суми допомоги з тимчасової непрацездатності можна скористатися такою формулою: 

П = З ср х К рд х С, де 

П – сума допомоги; 

З ср – середньоденний (середньогодинний) заробіток; 

К рд – кількість робочих днів (годин), які припадають на період непрацездатності; 

С – відсоток оплати лікарняного залежно від стажу.

Резюме: Розрахунок суми компенсації за період тимчасової непрацездатності працівника залежить від стажу такого працівника і середньоденного (середньогодинного) заробітку. Сума допомоги розраховується як добуток середньоденного (середньогодинного) заробітку, кількості робочих днів (годин) періоду непрацездатності та відсотка оплати лікарняного залежно від стажу.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *