Как правильно списать компьютер

Як правильно списати комп’ютер

У нас на балансі значиться застарілий комп’ютер. Нараховано зношення 100%. Прийнято рішення про його ліквідацію. Як оформити його списання і відобразити таку операцію в бухобліку?

ВІДПОВІДЬ: 100-відсоткове зношення ще не є підставою для списання необоротного активу. Списують його, коли необоротний актив не відповідає критеріям визнання активу (п. 33 П(С)БО 7). Зокрема, актив перестає приносити економічну вигоду через повне фізичне і моральне зношення (п. З НП(С)БО).

Нагадаємо: для визначення непридатності основних засобів до подальшого використання керівник підприємства створює постійно діючу комісію (п. 41 Методрекомендацій №561). Хоча таке право може надаватися й інвентаризаційній комісії. Остання безпосередньо оглядає об’єкт, який підлягає списанню, і встановлює причини невідповідності його активу. Далі вона оформлює Акт списання основного засобу (ф. 03-3). У ньому, крім інформації про об’єкт, фіксують його технічний стан і причини ліквідації, а також рішення про неможливість або неефективність подальшого його використання. Акт складають у двох примірниках. Перший — для бухгалтерії, другий — залишають за місцем зберігання списаного об’єкта. Зрозуміло, що при списанні об’єкта вилучають інвентарну картку обліку основного засобу (ф. 03-6) і роблять запис про це в Описі інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. 03-7).

...

Що робити зі списаним комп’ютером?

Звичайно, його можна подарувати дитячому будинку, школі чи утилізувати. У будь-якому разі при повному його зношенні та нераціональності його подальшого використання податкових наслідків не виникає. Але перші два варіанти іноді не спрацьовують. Як правило, те, що не потрібно нам, не потрібно нікому. Тому зчаста вдаються до утилізації. Але просто так його не викинеш.

Сучасний комп’ютер містить у собі деталі, частина з яких становить екологічну небезпеку при утилізації. Крім того, у комп ‘ютері можна знайти й дорогоцінні метали. А п. 7.5 Інструкції про дорогоцінні метали забороняє знищувати, викидати, здавати на металобрухт техніку, що містить дорогоцінні метали без попереднього їх вилучення. При цьому, якщо утилізація комп ‘ютерної техніки здійснюється всупереч порядку, встановленому законодавством, правопорушника можуть притягти до цивільно-правової адміністративної й навіть кримінальної відповідальності (п. 1 ст. 22 Закону про дорогоцінні метали і ст. 42 Закону про відходи).

Тому викидати комп’ютер не варто. І тут най-прийнятніший варіант — звернутися до профільної фірми (таку можливість прямо передбачено п. 7.6 Інструкції про дорогоцінні метали). Щоправда, у цьому разі доведеться розщедритися, аби заплатити за надані послуги. Але самостійно вилучати дорогоцінні метали, утилізувати небезпечні складові ще витратніше. Відходи — об єкт права власності (ч. 1 ст. 8 Закону про відходи). І їх власник зобов’язаний забезпечити повний збір, належне зберігання і не допустити знищення та псування відходів, для утилізації яких в Україні застосовують належну технологію, що відповідає вимогам екологічної безпеки. Власник відходів має проводити організаційні, науково-технічні й технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передання їх іншим суб’єктам, які збирають, обробляють та утилізують відходи (п.п. “д”, “е” ст. 17 Закону про відходи). Зазвичай спеціалізовані підприємства самостійно забезпечують вивезення об’єктів утилізації. Тобто вам необхідно буде лише оформити видаткову накладну чи акт приймання-передачі й передати списаний комп’ютер працівникам такого підприємства.

І не баріться із цим. Адже не підлягає ліцензуванню лише зберігання (накопичення) небезпечних відходів, які з’явилися, якщо протягом року від дня їх виникнення такі відходи передають суб’єктам господарювання, котрі мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (ст. 9 Закону про ліцензування).

А відходи скла від електронно-променевих трубок та іншого активованого скла, а також певні види відходів брухту електричних та електронних вузлів відносять до небезпечних відходів (див. п.п. 34, 35 Жовтого переліку відходів).

Приклад

На балансі підприємства є комп’ютер із первісною вартістю і нарахованим зношенням — 5000 грн. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. На підприємстві вирішено ліквідувати цей об’єкт основних засобів. Для його утилізації залучено спецпідприємство, вартість послуг якого становила 600 грн, у т.ч. ПДВ.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *