Как предоставляются отпуска без сохранения заработной платы?

Як надаються відпустки без збереження заробітної плати?

Відповідь: При наданні відпустки без збереження заробітної плати за працівником зберігається його місце роботи, а час перебування в такій відпустці включається в стаж для визначення права на щорічну відпустку1.

1 Винятком є час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею певного віку (п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). 

Можливість надання відпустки без збереження заробітної плати передбачена ст. 84 КЗпП, статтями 25, 26 Закону про відпустки та іншими нормативно-правовими актами. 

Умовно види відпусток без збереження зарплати можна розділити на дві категорії:

1) що надаються в обов’язковому порядку за бажанням працівника – для певних категорій працівників (наприклад, для інвалідів I та II групи, ветеранів праці тощо) або при виникненні в житті працівника певних обставин (наприклад, у випадку складання вступних іспитів до ВУЗу або при необхідності догляду за хворим родичем);

...

2) що надаються за погодженням сторін (тобто тільки за наявності одночасно і бажання працівника піти в таку відпустку, і згоди на це роботодавця) – за сімейними обставинами та з інших причин. При цьому надання такої відпустки з ініціативи власника і без згоди працівника є незаконним.

За наявності декількох підстав для надання відпустки без збереження заробітної плати максимально можлива тривалість відпустки розраховується як сума тривалостей відпусток за кожною з таких підстав. 

Наприклад, якщо працівник має право на відпустку без збереження зарплати як ветеран праці та одночасно є інвалідом II групи, то кількість днів відпустки, яку він може використати в поточному році, становить 74 календарних дні (14 + 60). Крім того, за згодою керівника такий працівник у поточному році може взяти ще й відпустку відповідно до ст. 26 Закону про відпустки тривалістю до 15 календарних днів.

На відміну від щорічних відпусток, за період перебування у відпустці без збереження заробітної плати працівникові не надається допомога з тимчасової непрацездатності (п. 1 ст. 36 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими похованням»). Крім того, у тривалість відпусток без збереження заробітної плати включаються святкові та вихідні дні. 

Наприклад, якщо працівникові надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 7 календарних днів з 5 травня 2010 року, то на роботу співробітник вийде 12 травня, тоді як датою виходу із щорічної відпустки, за тих самих умов, було б 13 травня (оскільки 9 травня – святковий день).

Чинне законодавство не містить заборони щодо поділу відпусток без збереження заробітної плати на частини протягом року. Однак якщо відпустка прив’язана до певної події (наприклад, відпустка по догляду за хворим родичем надається тільки у випадку хвороби родича), то логічно відпустка не може бути поділена на частини. Крім того, не використана у поточному році відпустка без збереження зарплати, навіть за наявності можливості її перенесення (наприклад, щорічна відпустка, яка надається ветеранам праці), на наступний рік не переноситься.

Резюме: Умовно види відпусток без збереження зарплати можна розділити на дві категорії:

1) що надаються в обов’язковому порядку за бажанням працівника;

2) що надаються за погодженням сторін.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *