Как в налоговом учете отражается амортизация малоценных необоротных активов?

Як в податковому обліку відображається амортизація малоцінних необоротних активів?

Відповідь: Відповідно п. 14.1.138 ПКУ основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

...

Отже, до малоцінних необоротних матеріальних активів належать необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 2500 гривень.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості (п. 145.1.6 ПКУ).

Інформація про нараховану амортизацію за звітний період, у тому числі основних засобів та інших необоротних активів, відображається у таблиці 1 додатка АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 N 1213.

А саме у графі 2 таблиці 1 додатка АМ за звітний (податковий) період, на який припадає перший місяць використання об’єкта малоцінних необоротних матеріальних активів, відображається нарахована сума амортизації у розмірі 100 або 50 відсотків вартості об’єкта в залежності від обраного платником податку способу амортизації.

Якщо платник податку застосовує 50-відсоткову амортизацію, то у графі 2 таблиці 1 додатка АМ за звітний (податковий) період, на який припадає місяць вилучення об’єкта малоцінних необоротних матеріальних активів з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, відображаються інші 50 відсотків вартості такого об’єкта.

Резюме:

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *