Каков порядок бухгалтерского учета резерва отпусков?

Який порядок бухгалтерського обліку резерву відпусток?

Відповідь: Для обліку руху і залишків коштів на оплату відпусток працівникам (а також нарахованого ЄСВ на суму відпускних) призначено субрахунок 471 «Забезпечення виплати відпусток».

Витрати на створення резерву відпусток відображаються за кредитом субрахунку 471 у кореспонденції з дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 й 94 – залежно від категорії працівників, для якої створюється такий резерв (лист Мінфіну від 24.05.2007 р. № 31-34000-10-10/10654).

...

Накопичений протягом року резерв використовується при нарахуванні суми відпускних і ЄСВ, що припадає на суму відпускних. Використання резерву відображається за дебетом субрахунку 471 і кредитом субрахунку 661, рахунку 65.

У випадку коригування суми нарахованого резерву його зменшення, згідно з п. 18 П(С)БО 11, відображається методом «сторно». Однак нормативними документами з бухгалтерського обліку цей метод не передбачений. Разом з тим, згідно з п. 5 П(С)БО 11, якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Отже, зменшити сальдо на субрахунку 471 можна шляхом відображення доходу на субрахунку 719.

Якщо створеного резерву виявиться недостатньо, додаткові витрати з нарахування відпускних (а також ЄСВ) будуть віднесені до операційних витрат того періоду, в якому вони виникли. 

На субрахунку 471 не може бути дебетового залишку, тобто не можна використати резерву більше, ніж нараховано.

Резюме: Витрати на створення резерву відпусток відображаються за кредитом субрахунку 471 у кореспонденції з дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 й 94 – залежно від категорії працівників, для якої створюється такий резерв.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *