Каков порядок предоставления ежегодных отпусков?

Який порядок надання щорічних відпусток?

Відповідь: Право на щорічні основну і додаткову відпустки повної тривалості в перший рік роботи виникає у працівника після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У випадку надання працівникові щорічної відпустки до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи її тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу. Як виняток щорічні відпустки повної тривалості можуть надаватися окремим категоріям працівників, переліченим у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки, за їх бажанням.

...

Щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Тобто якщо працівник був прийнятий на роботу 10 травня 2007 р., то першу відпустку він може одержати вже після 10 листопада 2007 р., а другу – у будь-який час у наступному робочому році з 10 травня 2008 р. по 9 травня 2009 р.

Щорічні відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку на одній підставі, обраній працівником. Додаткові відпустки з декількох підстав надаються працівникам, визначеним у Списках виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Такі професії (посади) позначені знаком «*».

Тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці розраховується на підставі показників і критеріїв надання таких відпусток за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Порядок проведення такої атестації затверджений постановою КМУ. Конкретна тривалість відпустки встановлюється в колективному або трудовому договорі залежно від часу роботи в зазначених умовах. 

Надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем здійснюється з урахуванням рекомендацій, наданих Мінпраці. 

Щорічна додаткова відпустка за бажанням працівника може надаватися одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Резюме: Щорічні відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *