Каков порядок составления Заявки-расчета о начисленных застрахованным лицам суммах материального обеспечения по их видам?

Який порядок складання Заявки-розрахунку про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами?

Відповідь: Якщо тимчасова непрацездатність тривала 5 і менше днів, тобто повністю оплачується за рахунок роботодавця, такі лікарняні листи не відображаються в Заявці.

На лицевій стороні Заявки в заголовку вказуються реквізити підприємства, у тому числі й реквізити спецрахунка, призначеного для одержання фінансування з Фонду.

У табличній частині лицевої сторони Заявки у відповідних колонках вказується така інформація (за видами матеріального забезпечення):

  • кількість днів, що припадають на період непрацездатності, оплачуваний за рахунок Фонду. При цьому для тимчасової непрацездатності вказується кількість робочих днів, для фінансування допомоги по вагітності і пологах – кількість календарних днів, а для допомоги на поховання – кількість виплат;
  • нараховані суми матеріального забезпечення, фінансовані Фондом. Суми в такій таблиці наводяться повністю, без відрахування утримань ПДФО і ЄСВ, а також аліментів.
...

На звороті Заявки подається розшифрування сум, зазначених у таблиці на лицевій стороні, з кожного страхового випадку.

У колонці 1 указується порядковий номер.

У колонці 2 вказується прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи. 

У колонці 3 вказується номер страхового свідоцтва працівника, який повинен збігатися з ідентифікаційним номером, присвоєним фізособі органами ДПС. Відсутність страхового свідоцтва не може бути підставою для відмови у фінансуванні. У такому випадку в цій графі проставляється номер облікової картки застрахованої особи відповідно до абз. 14 п. 1.1 Порядку формування і подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додатково див. лист ФСС з ТВП від 01.03.2011 р. N 01-16-345).

У колонці 4 вказується номер лікарняного листа, який є підставою для нарахування допомоги.

У колонці 5 вказується інформація у відповідності до рядка «Причина непрацездатності» лікарняного листа.

У колонці 6 указується дата початку і дата закінчення (згідно з лікарняним листом) періоду непрацездатності працівника, включаючи період, що підлягає оплаті за рахунок роботодавця.

У колонці 7 указується кількість робочих днів, що припадають на весь період непрацездатності працівника, у колонці 8 – кількість робочих днів, що припадають на період непрацездатності, що підлягають оплаті за рахунок Фонду.

У колонці 9 уводиться загальна сума нарахованої допомоги (включаючи оплату перших п’яти днів непрацездатності), без відрахування утримань ЄСВ і ПДФО.

У колонці 10 указуються суми допомог, що підлягають оплаті за рахунок Фонду.

Дані колонки 8 зворотної сторони повинні збігатися з кількістю днів, зазначених у колонці «Кількість днів» лицевої сторони, а дані колонки 10 – із сумою, зазначеною в колонці «Сума» лицевої сторони Заявки.

Заявка підписується керівником і головним бухгалтером підприємства і скріплюється печаткою.

Резюме: У заявці відображаються відомості, які стосуються виплат лікарняних, що фінансуються за рахунок Фонду (не подається інформація про тимчасову непрацездатність, період якої оплачується роботодавцем).

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *