Каков порядок создания резерва на оплату отпусков?

Який порядок створення резерву на оплату відпусток?

Відповідь: Резерв відпусток як забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких він був створений.

Існує два способи розрахунку величини резерву відпусток.

Перший спосіб викладено в Інструкції № 291 у поясненнях до субрахунку 471 «Забезпечення виплати відпусток» і полягає в наступному.

Щомісячна сума резерву відпусток визначається за формулами:

Рм = ФОПм х НР

НР = Опр : ФОПпр х 100 %, де

Рм – щомісячна сума резерву відпусток, грн.;

ФОПм – фактично нарахована заробітна плата у звітному місяці (без урахування суми відпускних), грн.;

НР – норма резервування, %;

Опр – планова сума на оплату відпусток на поточний рік, грн.;

ФОПпр – плановий фонд оплати праці працівників на поточний рік (без урахування суми відпускних), грн.

Резервувати потрібно не тільки суму відпускних, але й суму єдиного внеску на соцстрахування (далі – ЄСВ), що нараховується на суму відпускних (утримання в ці фонди не резервуються). Сума внеску резервується аналогічно сумі відпускних.

Розраховувати суму резерву можна не щомісяця, а щокварталу, станом на дату балансу.

Другий спосіб розрахунку величини резерву відпусток, викладений у пп. 11.10 Інструкції № 69, ґрунтується на визначенні кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки і величини середньоденної заробітної плати.

Середньоденна зарплата визначається відповідно до норм чинного законодавства. Так, відповідно до п. 7 Положення № 100 нарахування виплат за час відпустки здійснюється шляхом розподілу сумарної заробітної плати за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду (крім святкових або неробочих днів, установлених законодавством).

Сума, що направляється на формування резерву відпусток, розраховується за формулою:

Р = ФОП : (КД – С) х Д, де

Р – сума резерву відпусток, грн.;

ФОП – фактично нарахована заробітна плата у звітному періоді та ЄСВ у частині нарахувань (без урахування суми відпускних), грн; 

КД – кількість календарних днів у звітному періоді;

С – кількість святкових днів у звітному періоді;

Д – кількість днів відпустки, що заробляє за період один працівник (з розрахунку два дні за один місяць).

Для обліку руху і залишків коштів на оплату відпусток працівникам (а також нарахованого ЄСВ на суму відпускних) призначено субрахунок 471 «Забезпечення виплати відпусток».

Витрати на створення резерву відпусток відображаються за кредитом субрахунку 471 у кореспонденції з дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 і 94 – залежно від категорії працівників, для якої створюється такий резерв (лист Мінфіну від 24.05.2007 р. № 31-34000-10-10/10654).

Накопичений протягом року резерв використовується при нарахуванні суми відпускних і ЄСВ, що припадає на суму відпускних. Використання резерву відображається за дебетом субрахунку 471 і кредитом субрахунку 661, рахунку 65.

У разі коригування суми нарахованого резерву, його зменшення, згідно з п. 18 П(С)БО 11, відображається методом «сторно». Однак нормативними документами з бухгалтерського обліку цей метод не передбачений. Водночас, згідно з п. 5 П(С)БО 11, якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Отже, зменшити сальдо на субрахунку 471 можна шляхом відображення доходу на субрахунку 719.

Якщо створеного резерву виявиться недостатньо, додаткові витрати з нарахування відпускних (а також ЄСВ) будуть віднесені до операційних витрат того періоду, у якому вони виникли. 

За субрахунком 471 не може бути дебетового залишку, тобто не можна використати резерву більше, ніж нараховано.

У податковому обліку операції зі створення резерву відпусток не відображаються.

...

У свою чергу, відпускні, нараховані за рахунок резерву, відносяться на витрати підприємства на підставі п. 142.1 ПКУ як витрати на оплату праці.

Таблиця 1

Відображення в обліку формування і використання резерву на оплату відпусток

№ п/п 
Зміст операції 
Бухгалтерський
облік 
Податковий облік
Дт 
Кт 
Доходи
Витрати
Нараховано резерв на оплату відпусток (у т.ч. ЄСВ на суму
відпускних) 
814

23, 91, 92, 93

471

814 

Нараховано за рахунок резерву відпусток: 
– відпускні 
471 
661 
+
– ЄСВ (нарахування)
471 
651 
+
Відображено зменшення нарахованої раніше суми резерву
відпусток: 
– спосіб 1 (з використанням методу «сторно») 
23 (91, 92, 93) 
471 
– спосіб 2 (з відображенням доходу) 
471 
719 
Нараховано суму відпускних, не покриту резервом (за рахунок
витрат поточного періоду) 
23 (91, 92, 93) 
661 
+

Резюме: Резерв відпусток як забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких він був створений. Суми створеного резерву відпусток у бухгалтерському обліку визнаються витратами. У податковому обліку операції зі створення резерву відпусток не відображаються.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *