Какова ответственность за ошибки, допущенные в Заявке-расчета о начисленных застрахованным лицам суммах материального обеспечения по их видам?

Яка відповідальність за помилки, допущені в Заявці-розрахунку про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами?

Відповідь: Якщо помилки не привели до зайвої виплати засобів із Фонду (тобто суми фінансування, зазначені в Заявці, занижені), то штрафні санкції не застосовуються.

Ступінь відповідальності за помилки, які приводять до зайвого нарахування фінансування від Фонду, залежить від періоду виявлення таких помилок роботодавцем.

...
  1. Помилки виявлено і виправлено до одержання фінансування. У такому випадку штрафні санкції не застосовуються.
  2. Помилки виявлено і виправлено після одержання фінансування від Фонду. У такому випадку необхідно повернути отримані згідно із Заявкою надлишкові засоби протягом трьох робочих днів після найближчого строку виплати зарплати, що настає після отримання фінансування.

Якщо кошти повернуто на рахунок Фонду в зазначений строк, штрафні санкції не застосовуються. А якщо ні, то на роботодавця накладається штраф у розмірі 10 % неповерненої суми і нараховується пеня в розмірі 0,1 % від суми за кожний день прострочення.

Крім того, за порушення порядку використання засобів Фонду, несвоєчасне і/або неповне їхнє повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, а також за подання у звітності недостовірних даних передбачено адміністративну відповідальність у відповідності до ст. 1655 КпАП.

Резюме: Роботодавця можна притягати до відповідальності за помилки, які привели до одержання зайвого фінансування від Фонду.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *