Может ли налогоплательщик для каждого объекта нематериального актива, входящего в состав отдельной группы, начислять амортизацию разными методами?

Чи може платник податку для кожного об’єкта нематеріального активу, що входить до складу окремої групи, нараховувати амортизацію за різними методами?

Відповідь: Відповідно до п. 145.1.1 ПКУ облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи. 

...

Згідно з п. 145.1.9 ПКУ нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації. 

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”). Відповідно до п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, група нематеріальних активів – це сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. 

Враховуючи викладене, платник податку самостійно обирає метод нарахування амортизації щодо кожного об’єкту нематеріального активу. Вибрані платником податку в цілях оподаткування методи амортизації мають бути зазначені в наказі про облікову політику на підприємстві.

Резюме: Платник податку самостійно обирає метод нарахування амортизації щодо кожного об’єкту нематеріального активу. Вибрані платником податку в цілях оподаткування методи амортизації мають бути зазначені в наказі про облікову політику на підприємстві.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *