Наслідки запізнення на роботу

Головним державним інспектором відділу з питань експертизи умов праці Євгенією Краєвською 29 вересня 2016 року проведений семінар у сільському фермерському господарстві «КОНДОР» на тему: «Окремі питання додержання законодавства про працю».
Питання, що розглядалось на семінарі – «отримання заробітної плати на картковий рахунок працівника через установу банку, наслідки запізнення на роботу»
Головний державний інспектор зазначила, що відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про оплату праці» за особистою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ним рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу. На підставі письмової згоди працівника підприємства про виплату заробітної плати на карткові рахунки юридична особа має право відкрити такі карткові рахунки в установі банку.
Працівник має право особисто укладати договір з установою банку про відкриття карткового рахунку. Після самостійного відкриття карткового рахунку він повинен подати до підприємства заяву про виплату заробітної плати на картковий рахунок у тій установі банку, де самостійно відкритий картковий рахунок.
Наслідки запізнення на роботу.
На сьогодні чинним законодавством не передбачено застосування фінансових санкцій за запізнення працівника на роботу. Однак необхідно пам’ятати, що відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП), а саме – до статті 139, одним із головних обов’язків працівника є додержання трудової і технологічної дисципліни.
У статті 147 КЗпП України зазначено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів:
1) догана,
2) звільнення.
До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація підприємства повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При обранні виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Зокрема, за запізнення на роботу без поважних причин працівнику виноситься догана. А за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, його може бути звільнено.

...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *