Нацкомфінпослуг прийнято рішення переоформити діючі ліцензії на діяльність з надання фінансових кредитів

Перелік документів для приведення діяльності у відповідність ліцензійним умовам суб’єктам господарювання, які проводять господарську діяльність з надання фінансових послуг залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

10.12.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Постанова), якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови).

Розпорядженням № 162 від 26.01.2017 Нацкомфінпослуг  прийнято рішення актуалізувати в Державному реєстрі фінансових установ інформацію щодо діючих ліцензій кредитних спілок на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки з метою приведення їх у відповідність до назви ліцензії, визначеної абзацом другим пункту 4 Ліцензійних умов, шляхом зміни їх назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Розпорядженням № 163 від 26.01.2017 Нацкомфінпослуг  прийнято рішення переоформити діючі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, кредитним спілкам та переоформити діючі ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, фінансовим установам.

...

Таким чином, всі кредитні спілки, що мають чинні ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та фінансові установи, що мають чинні ліцензії напровадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту повинні до 10.02.2017 подати до Нацкомфінпослуг наступні документи:

– опис документів у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов);

– анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного окремо, додаток 2 до Ліцензійних умов);

– копію паспорту керівника (із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями)) – Прим. у разі наявності факту відмови. 

Ліцензіати, які подавали заяву до Нацкомфінпослуг на отримання вищеперерахованих ліцензій після 01.04.2016, повинні до вказаного вище переліку документів, додати  фінансову звітність та звітні дані підтверджені аудитором, визначені абзацом другим пункту 18 Ліцензійних умов. (Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих Нацкомфінпослуг).

Абзацом третім пункту 2 Постанови установлено, що Ліцензійні умови в частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг, зокрема, з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та інформація про яких була внесена до 10.12.2016 до Державного реєстру фінансових установ, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цієї постанови, тобто з 10.06.2017.

Таким чином, кредитним спілкам та фінансовим установам, які не отримали ліцензію напровадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредитудля одержання такої ліцензії, подати до 10.06.2017 до Нацкомфінпослуг наступні документи:

– заяву (додаток 1 до Ліцензійних умов);

– опис документів у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов),

– анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного окремо) (додаток  2 до Ліцензійних умов),

– копію паспорту керівника (із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями)) – Прим. у разі наявності факту відмови. 

– примірні договори про надання фінансових послуг.

Кредитним спілкам та фінансовим установам інформація про яких була внесена після 10.12.2016 до Державного реєстру фінансових установ, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг на залучення фінансових активів із зобов’язання щодо наступного їх повернення та надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту потрібно до Нацкомфінпослуг подати наступні документи:

– заяву (додаток 1 до Ліцензійних умов);

– фінансову звітність, визначену Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

– анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного окремо) (додаток  2 до Ліцензійних умов);

– опис документів у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов);

– копію паспорту керівника (із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями)) – Прим. у разі наявності факту відмови;

– примірні договори про надання фінансових послуг;

– положення про фінансові послуги (для кредитних спілок);

внутрішні правила надання фінансових послуг (для фінансових установ).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *