Не проґавте! Оновлено додатки до декларації з ПДВ і не лише

(коментар до наказу Мінфіну України від 25.05.2016 р. № 503далі — Наказ № 503)

І цьогоріч гаряча літня пора не минеться без ПДВшних новацій. Звісно, ці зміни не такі масштабні, як минулорічні (пам’ятаємо: із 01.07.2015 р. на повну силу запрацювала електронна система адміністрування ПДВ), але також варті уваги платників ПДВ. Адже Мінфін Наказом № 503 уніс зміни відразу до трьох важливих для платників ПДВ нормативно-правових документів. А саме — підкоригували:

  • форму декларації з ПДВ та Порядок заповнення і подання звітності з податку на додану вартість, затверджені наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21;
  • Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі — Порядок № 1307);
  • Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130 (далі — Положення № 1130).

Що ж змінилося? Розгляньмо далі…

Зміни в додатках до декларації з ПДВ

Додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)»

Цей додаток виклали в новій редакції. Тож тепер суму від’ємного значення ПДВ, що зараховується до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 21 декларації з ПДВ), знову розписуватимуть лише за періодами виникнення (тобто вказуватимуть місяць виникнення, рік і суму). Адже з додатка прибрали скандальну графу для зазначення ІПН платника, яка після затвердження нових форм ПДВшної звітності в лютому 2016 року наробила стільки галасу. Тож тепер у цьому додатку не потрібно буде розписувати від’ємне значення ПДВ за контрагентами й зазначати, які із цих сум уже сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України. Однак зовсім забути про таку деталізацію не вдасться (див.далі).

Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»

Цей додаток доповнили таблицею 2 «Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України». У ній доведеться розписувати за ІПН постачальника ту частину від’ємного ПДВ, котру платник бажає отримати як бюджетне відшкодування. Оскільки тепер розшифровуватимуть лише сплачений від’ємний ПДВ (бо тільки ці суми можна заявити як бюджетне відшкодування), нам незрозуміло, який сенс у графі 6 «в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України» цієї таблиці. Адже значення граф 5 і 6 завжди збігатимуться. Це чудово демонструє назва таблиці 2 додатка Д3, де сказано, що тут розшифровуються виключно фактично сплачені суми ПДВ.

Радує, що автори змін урахували попередні промахи, пов’язані із заповненням ІПН платника (графа 2 старого додатка Д2) й у виносці під таблицею 2 додатка Д3 зазначили, як слід заповнити графу 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)*» в особливих випадках. А саме — у разі формування від’ємного значення за рахунок:

  • увезення товарів на митну територію України тут зазначають власний ІПН;
  • отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, — указується умовний ІПН «500000000000».
...

Отже, платнику ПДВ доведеться розписати податківцям, із яких саме сум податкового кредиту сформовано від’ємне ПДВ, що декларується ним на бюджетне відшкодування. Зауважимо: оскільки в нормативно-правових документах не прописано, у якому порядку поточні податкові зобов’язання «з’їдають» суми податкового кредиту (у т.ч. від’ємного ПДВ попередніх періодів, що включається до податкового кредиту звітного періоду), то тут є поле для маневру. На практиці зазвичай застосовують неписане правило: першими гасяться більш давні суми від’ємного ПДВ. Утім платник ПДВ може сам обирати, які суми оплаченого від’ємного ПДВ спрямувати на бюджетне відшкодування, а якими перекривати поточні податкові зобов’язання.

Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»

Тут правки косметичні.

У таблиці 1, де розписують суму податкових зобов’язань за покупцями, прибрали рядки з умовними ІПН «300000000000» і «500000000000».

Як відомо, ІПН «300000000000» застосовують для заповнення податкових накладних на експортні операції. Проте в таблиці 1 фіксують операції на митній території України, що обкладаються ПДВ за ставками 20% та 7% (окрім увезення товарів на митну територію України). Тобто експорті операції з нульовим ПДВ у таблиці 1 додатка Д5 не фігурують, тому цей ІПН тут зайвий.

Щодо другого умовного ІПН «500000000000», то його використовують під час заповнення податкових накладних, складених на отримані від нерезидента послуги з місцем постачання на митній території України (а саме — у рядку «Індивідуальний податковий номер» постачальника (продавця)). Податкові зобов’язання за такими послугами фіксують у рядку 6 декларації з ПДВ. Однак дані цього рядка в додатку Д5 не розшифровують. Відповідно, цьому умовному ІПН у додатку Д5 не місце.

У таблиці 2, у якій розшифровують суму податкового кредиту за контрагентами, виключили зайвий рядок «усього за основною ставкою та ставкою 7%». У ньому дублювалися показники з підсумкового рядка «Усього за звітний період, у т.ч.», позаяк у цій таблиці зазначаються винятково покупки із ПДВ за ставками 20% та 7%.

Додаток 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС9)»

У цьому додатку одна правка, але важлива. Виклали в новій редакції примітку до таблиці, у якій уточнюється, які ж звітні періоди брати для розрахунку питомої ваги. Раніше тут ішлося про 12 послідовних звітних періодів, включаючи звітний, а тепер текст примітки такий:

«*Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника — звітний податковий період».

Тобто йдеться про попередні звітні періоди без звітного. Нове формулювання звучить в унісон із п. 209.6 ПКУ та призупиняє будь-яку дискусію щодо цього питання.

Додаток 10 «Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10)»

У цьому додатку закралися помилки в рядках 11.1 таблиць 2 і 3. А саме: у них фігурували посилання на таблицю 1, хоча зрозуміло, що мали згадати показник рядка 14, відповідно, таблиць 2 та 3 додатка Д10 за попередній звітний період. Тож, ці прикрі помилкиНаказом № 503 виправили.

Зміни в Порядку заповнення податкових накладних

Вони стосуються складання зведених податкових накладних у разі здійснення безперервних або ритмічних постачань.

У загальному правилі складання таких накладних підправили формулювання (п. 19 Порядку № 1307). Важко його назвати надто вдалим. Та, імовірно, автори змін хотіли уточнити, що право складати ці зведені податкові накладні виникає, лише якщо протягом періоду, за який складається така податкова накладна, постачання мали ритмічний або безперервний характер.

Окрім цього, п. 19 Порядку № 1307 доповнили новим правилом складання зведеної податкової накладної в разі здійснення операцій із п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ. Мовиться пропостачання (у т.ч. оптове), передання, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. Пригадаймо: до 01.07.2017 р. за такими постачаннями визначають дату виникнення податкових зобов’язань і податкового кредиту за касовим методом.

Отже, спецправило складання зведених податкових накладних для таких операцій з урахуванням особливостей касового методу звучить так:

«У разі якщо операції, визначені п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

  • покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, у якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, із яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
  • покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, у якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця».

При цьому застереження, що діють для загального правила складання зведеної податкової накладної для безперервних або ритмічних постачань, на таке спецправило не поширюються (абзаци 9 та 10 п. 19 Порядку №1307, з урахуванням змін).

Правки в Положенні про реєстрацію платників ПДВ

У п. 5 Реєстраційної заяви (форма № 1-ПДВ, наведена в додатку 1 до Положення № 1130) зазначають причини реєстрації платником ПДВ або критерії, за якими платник відповідає вимогам р. V ПКУ. При цьому зроблено примітку, що цей пункт заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви. Останній містить вичерпний перелік таких причин і критерії. І осьНаказом № 503 унесено доповнення до цієї примітки, у якій тепер зазначено, що додаток до реєстраційної заяви до контролюючого органу подавати не треба.

Аналогічна ситуація із п. 3 Заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (форма № 3-ПДВ, додаток 3 до Положення № 1130), де вписують причини анулювання. Додаток до заяви містить перелік таких причин. Тож у примітці до цього пункту уточнили, що такий додаток до Податкової разом із заявою не подається.

Коли запрацюють ці зміни

Наказ № 503 набирає чинності з дня його офіційного опублікування (див. його п. 4). За інформацією на сайті видання «Офіційний вісник України» наказ готується до публікації у № 49 за 01.07.2016 р. Тобто якщо нічого не зміниться, такі зміни запрацюють із 01.07.2016 р.

За приписами п. 46.6 ПКУ нові форми декларацій (розрахунків) застосовують із періоду, наступного за періодом оприлюднення. Якщо оновлені додатки опублікують у липні, то за ПКУїх уперше слід використовувати, звітуючи з ПДВ за серпень 2016 року (ІV квартал 2016 року). Утім, як свідчить практика, податківці часто ігнорують це правило. Тому чекатимемо на їхні роз’яснення.

Ольга КЛЕБАН,

експерт з обліку й оподаткування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *