Новації в оподаткуванні акцизним податком

Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,  внесені зміни в діюче законодавство, а саме.

З 1 січня 2017 року скасовано акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизного пального, ставка якого становила 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

Нагадуємо, що  Декларацію акцизного податку за грудень 2016 року необхідно подати не пізніше 20 січня 2017 року. Декларація вперше подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2016 №841 «Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 49.21 ст. 49 Кодексу платники, визначені п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (особи, які реалізують пальне), а також платники, які мають діючі, (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську  діяльність у  звітному періоді.

Відповідно з п. 120.1 ст. 120 Кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. (лист ДФС України від 09.12.2016 року № 39423/7/99-99-15-03-03-17 Про порядок декларування акцизного податку у зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2016р. № 841 додається).

Крім того, з 01.01.2017 року значно збільшились ставки акцизного податку на підакцизні товари від 12% до 70%.

на пиво — з 2,48  до 2,78 грн.  за 1 л;

на   вина   кріплені,   вермути   —   з   7,16 до 8,02 грн. за 1 л;

на вина ігристі та газовані — з  10,40 до 11,65 грн. за 1 л;

на сидр і перрі (без додання спирту) — з 0,95  до 1,06 грн. за 1 л;

...

на лікеро-горілчану продукцію — з 105,80 до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;

на інші зброджені напої з доданням спир­ту – з 105,80 до 126,96 грн. за 1 л 100-від­соткового спирту;

на спиртовмісні харчові продукти з вміс­том   спирту   етилового   більше   8,5об’ємних одиниць, зокрема на настоянки гіркі ароматичні — з 141,06 до 169,27 грн за 1 л 100-відсоткового спирту.

Ставки акцизного податку на слабоалко­гольні напої (до 8,5 % об’ємних одиниць) до­ведено до єдиних ставок із лікеро-горілчани­ми виробами, тобто зменшено з 211,59 до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

Ставки акцизного податку на сухі вина не змінено (0,01 грн. за 1 л).

Звертаємо увагу, що ставки акцизного податку на алкогольні напої що підлягають маркуванню марками ак­цизного податку наберуть чинності з 01.03.2017 року

Окремо виділено плодово-ягідні вина без додання   спирту,  тобто  зброджені  напої, одержані виключно в результаті природно­го (натурального) бродіння фруктових, ягід­них та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше ніж 8,5 % об’ємних оди­ниць (без додання спирту), на які встанов­лено ставки як на сидр і перрі (без додання спирту) — 1,06 грн. за 1 л.

Тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну.

Специфічні ставки ак­цизного податку збільшено на 40 %

–   на    тютюнові    вироби    —    з  318,26 до 445,56 грн. за 1 000 шт.;

–   на тютюнову сировину, тютюнові відхо­ди,  тютюн   та   замінники   тютюну   — з 399,84  до 559,78 грн. за 1 кг (нетто). Мінімальне акцизне податкове

зобов’язання зі сплати акцизного податку із сигарет з фільтром та без фільтра і цига­рок також збільшено на 40 % — з 425,75 до 596,05 грн. за 1 000 шт.

Адвалорну ставку акцизного податку на сигарети з фільтром та без фільтра і ци­гарки залишено без змін — на рівні 12 %.

Строки сплати акцизного податку виробником тютюнових виробів

З 01.01.2017 р. суми акцизного податку ви­робниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету не при придбанні марок акциз­ного податку, як було раніше, а протягом п’яти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (за потреби) на день подання податкової декларації.

При цьому якщо зазначений строк при­падає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується вироб­никами тютюнових виробів до закінчення бюджетного року, в якому отримано марки.

Якщо виробники не сплатили суми ак­цизного податку протягом п’яти робочих днів після отримання марок акцизного по­датку, марки за наступними заявками-роз-рахунками цих виробників не видаються до дня, в якому здійснено в повному обся­зі сплату акцизного податку та штрафних санкцій, розрахованих відповідно до п. 126.2 ст. 126 Податкового кодексу.

Пальне

З метою компенсації скасуван­ня акцизного податку з роздрібного прода­жу пального та доведення оподаткування дизельного пального до єдиної ставки ак­цизного податку ставки на пальне збільши­лися:

•   на біодизель та його суміші — з 97 до 106 евро за 1 000 л;

•   на бензини (легкі та середні дистиля­ти) – зі 171,50 до 213,50 евро за 1 000 л;

•   на паливо моторне альтернативне — зі 120 до 162 євро за 1 000 л;

•   на дизельне пальне (важкі дистиляти (га-зойлі)) – з 95/125,50 до 139,50 євро за 1 000 л;

•   на паливо рідке (мазут) — з 97 до 139,50 євро за 1 000 л;

•   на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази — з 31 до 52 євро за 1 000 л.

Оскільки частина вуглеводнів ациклічних насичених (а саме бутан та ізобутан) вико­ристовується як сировина для виробництва скрапленого газу, який є підакцизним това­ром, бутан та ізобутан у Митному кодексі виділено за окремими кодами УКТ ЗЕД, і у Податковому кодексі встановлено окремі ставки, а саме:

•   для вуглеводнів ациклічних насичених (крім бутану та ізобутану) ставки збіль­шено з 171,50 до 213,50 євро за 1 000 л;

•   для бутану та ізобутану ставки зменше­но зі 171,50 до 52 євро за 1 000 л.

Обладнання акцизних складів

Застосування норми п. 230.1 ст. 230 По­даткового кодексу щодо обладнання акциз­них складів, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, витратомірами-лі-чильниками та рівнемірами-лічильниками перенесено на 2018 р.

Ліцензування на виробництво та оптову торгівлю алкоголем.

Для виробників пива з обсягом виробництва до 3 000 гектолітрів на рік передбачено встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом у розмірі 30 000 грн. При цьому обсяг ви­робництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу.

У разі оптової торгівлі пивом його виробниками, які виробили понад 3000 гектолітрів пива на рік, за наявності ліцензії, річну плату за яку встановлено в розмірі 30 000 грн., до суб’єктів господарювання за­стосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 200 % вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *