Облік операцій з експорту товарів за договором комісії

Резидент – платник ПДВ уклав договір комісії з резидентом – платником ПДВ на продаж товару за межі митної території України. Як відображатиметься операція в бухгалтерському та податковому обліку комітента і комісіонера? Хто, кому і коли має виписати податкову накладну, за якою ставкою ПДВ?

Як роз’яснюють податківці в «ЗІР»*, у загальному випадку оподаткування ПДВ операцій за договорами комісії регулюються нормами п. 189.3-189.5 ПКУ. Відповідно до п. 189.4 ПКУ, дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 та 198 ПКУ.

* Відповідь на запитання: «Як оподатковуються ПДВ операції з експорту товарів у межах договорів комісії?»

Однак, норми п. 189.3 – 189.5 ПКУ не поширюються на операції з експортування товарів за межі митної території України (п. 189.6 ПКУ). Тому при передачі товару від комітента до комісіонера у випадку, зазначеному в запитанні, ПЗ з ПДВ у комітента не виникає.

Операції з експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений належно оформленою митною декларацією, оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою згідно з пп. 195.1.1 ПКУ. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, адже товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларацією.

Отже, при експорті товарів за межі митної території України податкові зобов’язання з ПДВ визначаються на дату фактичного здійснення такого експорту, тобто на дату оформлення митної декларації митним органом. Експорт товарів із залученням комісіонера не впливає на порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ.

Право на застосування нульової ставки ПДВ і, відповідно, на отримання бюджетного відшкодування має продавець експортної продукції – її власник. При отриманні комітентом авансової оплати вартості товарів, що експортуються комісіонером, жодних податкових наслідків не виникає.

Згідно з п. 12 Порядку № 1307 у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у графі “Отримувач (покупець)” зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “300000000000”. У верхній лівій частині такої накладної у графі “Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини” робиться помітка “X” та зазначається тип причини 07 – Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України (п. 8 Порядку № 1307). У графі 8 зазначається код ставки 901 – у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (п. 16 Порядку № 1307).

Бухгалтерський облік операцій за договором комісії ведеться за такою схемою:

Таблиця 1. Облік у комітента

Зміст операції
Бухгалтерський облік
Дт
Кт
Передано товар на комісію
283
281
Отримано звіт комісіонера про реалізацію товару на експорт, відображено дохід від реалізації товару за курсом отриманої передоплати
377
362
Відображено дохід від реалізації товару за курсом на дату продажу товару, зазначену в звіті комісіонера
362
702
Списано собівартість товару
902
283
Отримано від комісіонера оплату за реалізований товар
316
377
Здійснено продаж 65% валютної виручки*
311
316
Залишок непроданої валютної виручки зараховано на поточний валютний рахунок
312
316
Отримано акт від комісіонера про надані послуги, відображено витрати на оплату послуг комісії
93
631
Суму ПДВ на послуг комісії  віднесено до ПК на підставі отриманої ПН від комісіонера
...
641
631
Здійснено оплату послуг комісіонера
631
311

* Облік результату продажу валюти та курсових різниць для спрощення прикладу не зазначаємо

Таблиця 2. Облік у комісіонера

Зміст операції
Бухгалтерський облік
Дт
Кт
Прийнято товар на комісію
024
Відображено відвантаження товару на експорт датою митної декларації
362
702
Списано товар з позабалансу
024
Відображено виключення з доходу на суму відвантаженого товару і нараховано заборгованість перед комітентом
704
685
Відображено дохід від наданих послуг комітенту, підписано акт
361
703
Відображено ПЗ з ПДВ на послуги комісії
703
641
Отримано виручку від реалізації товару на комісії
316
362
Виручка без обов’язкового продажу зарахована на рахунок комісіонера
312
316
Виручка перерахована комітенту
685
312
Автор:
Єгорова Юлія

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *