Облік орендованого майна, переданого в суборенду: бухгалтеру на замітку

Трапляються випадки, коли підприємство орендує приміщення для офісних потреб. Певну його частину воно надає в суборенду своєму партнерові. Як правильно орендарю відобразити в обліку витрати на оплату оренди і дохід від суборенди?

Бухгалтерський облік

Якщо підприємство орендує приміщення для власних потреб і певну частину площі надає в суборенду, воно одночасно виступає орендарем щодо орендодавця — власника приміщення та орендодавцем стосовно суборендаря частини площі.

Відповідно до п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» (далі − П(С)БО 14) орендар відображає об’єкт операційної оренди на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, яку зазначено в договорі оренди.

...

Плату, що передбачається за користування об’єктом операційної оренди, визнають витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (далі − П(С)БО 16) на прямолінійній основі протягом строку оренди або з огляду на спосіб одержання економічних вигід, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди (п. 9 П(С)БО 14). У такому випадку оренда пов’язана з адміністративними витратами, тож для їх обліку радимо скористатися однойменним рахунком 92.

Суборенда – це угода, за якою орендар передає орендований ним об’єкт в оренду третій особі (п. 4 П(С)БО 14). Тож суму орендної плати, яку орендар отримує від суборендаря, також визнають іншим операційним доходом відповідного звітного періоду (п. 17 П(С)БО 14). Так, дохід від суборенди підприємство-орендар повинен обліковувати на субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів» на прямолінійній основі упродовж строку суборенди.

Податковий облік

ПДВ

Для орендаря — платника податку на додану вартість сума оплати за договором суборенди є об’єктом оподаткування указаним податком.

Податок на прибуток

Починаючи з 01.01.2015 р. під час визначення об’єкта оподаткування платники податку на прибуток повинні коригувати фінрезультат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці (п. 134.1 Податкового кодексу України). До їх числа не входять згадані вище доходи чи витрати підприємства-орендаря.

За матеріалами: DeVisu.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *