Облік відрахувань до місцевого бюджету частини чистого прибутку державного підприємства

Як у бухгалтерському обліку державного підприємства відображається відрахування до місцевого бюджету частини чистого прибутку?

Відповідно до ст. 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.06 № 185-V державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

у розмірі 30 відсотків – державні унітарні підприємства, що є суб’єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

у розмірі 15 відсотків – інші державні унітарні підприємства.

Згідно з Порядком відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженим постановою КМУ від 23 лютого 2011 р. № 138, частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

...

Наказом ДПАУ «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» від 16.05.11 р. № 285 визначено, що звітним періодом, за який подається розрахунок, є: перший квартал, перше півріччя, три квартали, рік.

Ураховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності, то базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал.

Згідно з Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1213, спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається на належну до бюджету суму прибутку відповідно до законодавства – за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками».

Таким чином, щоквартальне відрахування до місцевого бюджету частини чистого прибутку в бухгалтерському обліку слід відобразити наступним чином:

Нараховано частину чистого прибутку, яка підлягає сплаті до державного бюджету згідно з законодавством:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»;

Кт 67 «Розрахунки з учасниками».

Перераховано частину чистого прибутку до державного бюджету згідно з законодавством:

Кт 67 «Розрахунки з учасниками»;

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Ольга Буркун

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *