Основатель является директором, больше работников нет. Обязательно ли начислять зарплату директору (можно ли его не оформлять и зарплату платить)?

Засновник є директором, більше працівників немає. Чи обов’язково нараховувати зарплату директорові (чи можна його не оформлювати і зарплату не платити)?

Відповідь: Положеннями ч. ч. 1 – 3 ст. 65 ГКУ передбачено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. 

Власник здійснює свої права з управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства або інших установчих документів. 

Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. 

...

Мін’юст у листі від 08.02.2012 р. № 10-0-3-12/8.1, проаналізувавши норми чинного законодавства, дійшов до висновку, що особи, обрані (призначені) до органів управління юридичної особи, є посадовими особами. 

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за згодою сторін (ч. 4 ст. 65 ГКУ). 

Департамент заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики у листі від 07.02.2012 р. № 113/13/84-12 повідомив, що якщо: 

  • працівник, який одночасно є власником підприємства, виконував певну роботу на умовах трудового договору, укладеного відповідно до вимог ст. ст. 21, 24 КЗпП, то йому повинна бути виплачена заробітна плата за трудовим договором (контрактом); 
  • власник здійснює управління підприємством без укладення трудового договору (у т. ч. на період часу, коли підприємство не здійснює господарську діяльність), то спосіб винагороди власнику за таку діяльність може бути визначений в установчих документах. 

Однак на відміну від засновника директор є працівником підприємства, з яким потрібно укласти трудовий договір. 

На виконання ст. 115 КЗпП заробітна плата працівникам повинна виплачуватися регулярно в робочі дні в строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у випадку їх відсутності – представниками трудового колективу), не рідше двох разів на місяць через інтервал часу, що не перевищує 16-ти календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який вона виплачується. 

При цьому виплата зарплати двічі на місяць є не правом, а обов’язком роботодавця, за невиконання якої чинним законодавством передбачено відповідальність. За таке порушення на винних посадових осіб (у розглянутій ситуації – директора) накладається штраф у розмірі від 510 до 1700 грн. (ст. 41 КпАП). У деяких випадках можливе залучення винних і до кримінальної відповідальності на підставі ст. 175 ККУ.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *