Отражаются ли в налоговом учете плательщика налога на прибыль средства, полученные от работника как компенсация части стоимости путевки, предоставляемой Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности?

Чи відображаються у податковому обліку платника податку на прибуток кошти, отримані від працівника як компенсація частини вартості путівки, що надається Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

Відповідь: Відповідно до ст. 47 Закону України від 18 січня 2001 року N 2240-III “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа та члени її сім’ї (а також особа, яка навчається у вищому навчальному закладі) мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду. 

...

Згідно з п. 2.12 Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12, при передачі (поштовому розсиланні відповідно до Закону України “Про поштовий зв’язок”) путівок Виконавчою дирекцією Фонду, виконавчими дирекціями відділень Фонду, районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду виписуються накладні в двох примірниках, один з яких передається (надсилається) адресату. У накладній вказується назва санаторно-курортного закладу, кількість путівок та їх номери, строки заїзду, ціна путівок і загальна їх вартість. 

Передача путівок Виконавчою дирекцією Фонду, виконавчими дирекціями відділень Фонду та районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду здійснюється за накладними згідно з довіреностями. 

Часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься до каси страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи, а при відсутності каси – через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника. Часткова оплата вартості путівки до санаторію-профілакторію вноситься до каси підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій (п. 4.13 Порядку N 12). 

Правління Фонду та його відділень, Виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду, районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень Фонду, комісії (уповноважені) із соціального страхування здійснюють контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, здійсненням часткової оплати за путівки та звітністю по путівках (п. 6.1 Порядку N 12). 

З урахуванням викладеного, кошти, внесені працівниками підприємства в касу як часткова компенсація вартості санаторно-курортних путівок, що надані таким працівникам Фондом, підлягають обов’язковому перерахуванню у повному обсязі на рахунки Фонду і, відповідно, у податковому обліку платника податку не враховуються.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *