Отражение в учете собственного посадочного материала

Наше підприємство займається сільгоспдіяльністю. У нас у проекті після садіння смородини (яке вже відбулося) заплановане ії обрізання на 18—20 см. Керівництво планує ці обрізані паростки висаджувати й формувати свій власний посадковий матеріал, який через рік можна буде садити.

Підкажіть, будь ласка, чи маємо ми право формувати власний посадковий матеріал і як такі операції відобразити в бухгалтерському та податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: Насамперед про допустимість такого виду діяльності. Заборон на формування власного посадкового матеріалу законодавство не встановлює. Перш за все зауважимо: ст. З Закону України “Про насіння і садивний матеріал” від 26.12.02 р. № 411-ІУ (далі — Закон № 411) до суб’єктів насінництва та розсадництва відносить фізичних і юридичних осіб, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією насіння та садивного матеріалу відповідно до закону.

Причому згідно зі ст. 23 Закону №411 такі суб’єкти повинні бути включені до Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу. Крім того, розмножувати, заготовлювати та використовувати насіння й посадковий матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів) можна з дозволу власника патенту на використання сорту, якщо виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, які встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику (ст. 12 Закону № 411). А от обмежень щодо використання посадкового матеріалу у власній діяльності (не для перепродажу) законодавство не встановлює.

...

До того ж Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19.05.11 р. № 3392-УІ серед дозвільних документів називає лише спеціальне рішення щодо насіння та садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України й не визнаного перспективним.

Тож якщо сорт вирощуваної смородини

фігурує в Реєстрі сортів рослин і Ви не плануєте продавати посадковий матеріал, то можна впевнено стверджувати, що заборонні заходи,

установлювані Законом № 411, на Вас не поширюються й вирощувати смородину з обрізків гілок можна.

Тепер перейдемо до обліку. Зазвичай підрізування кущів смородини проводять із метою збільшення врожайності, і тому її вартість відносять на витрати з утримання таких кущів. Але оскільки в нашому випадку при підрізуванні отримують посадковий матеріал, то тут слід учинити інакше. Отримані паростки треба визнати активом і відобразити в обліку у складі запасів. Так, в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженій наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, сказано, що на субрахунку 208, зокрема, фіксують: ” …саджанці, насіння і корми (покупні й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві”. Уважаємо, обрізані паростки також слід оприбутковувати за дебетом субрахунку208 “Матеріали сільськогосподарського призначення” за вартістю, що дорівнює витратам, понесеним на таку обрізку (зарплата працівників, зайнятих обрізкою, тощо), у кореспонденції з відповідними субрахунками. Приміром, Дт 208 Кт 661” Розрахунки за заробітною платою”, 651 “За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Далі при засадженні розсадою “промислового” поля смородини вартість паростків списують до дебету субрахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”, де ведуть облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, що обліковуються на рахунку 16 “Довгострокові біологічні активи”, у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів. І знову-таки за дебетом субрахунку 155 збираємо витрати, пов’язані зі створенням довгострокових біологічних активів рослинництва (смородини). Відтак оприбутковуємо незрілі біологічні активи рослинництва, роблячи запис: Дт 166 “Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю” Кт 155.

Оскільки підприємство — платник податку на прибуток (це видно із запитання), у податковому обліку довгострокові біологічні активи відображають за первісною вартістю. Причому тут вартість таких активів засвітиться лише після їх переведення із субрахунку 166 на субрахунок 162 “Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю”. Так, відповідно до листа Держкомітету України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості від 24.02.97 р. № 11/02-460 через чотири роки від посадки розсади фіксують первісну вартість кущів смородини на субрахунку 162, роблячи запис: Дт 162 Кт 166. Таким чином, у податковому обліку з’являється об’єкт у групі 16, який підлягає амортизації з наступного місяця.

А ось коли буде одержано доход від продажу смородини, нарахована амортизація потрапить до собівартості реалізованої продукції.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *