Ответственность к юридическим лицам, которые в августе перечислили военный сбор по местонахождению неуполномоченных обособленных подразделений, не применяется

Чи буде застосовуватися відповідальність до ЮО, які в серпні 2014 року перерахували військовий збір за місцезнаходженням неуповноважених відокремлених підрозділів?

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 № 1621-VII, який набрав чинності з 03.08.2014, запроваджено військовий збір у розмірі 1,5% до доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Статтею 29 Бюджетного кодексу України (БК) визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.

До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66, 69 та 71 БК закріплені за місцевими бюджетами (п. 29.1 БК).

...

Відповідно до пункту 29.2 БК, військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (ПК) належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Згідно ж із підпунктом 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПК.

Податок, утриманий із доходів резидентів і нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БК (пп. 168.4.1 ПК).

Так, статтею 64 БК визначено, що податок на доходи фізичних осіб податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Абзацом 2 підпункту 168.4.3 ПК встановлено, що податок на доходи, нарахований працівникам неуповноваженого відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.

Проте зазначена норма регламентує порядок перерахування податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до Державного бюджету України, зазначена в абзаці 2 підпункту 168.4.3 ПК норма не може бути виконана для військового збору.

Отже, юридичні особи перераховують військовий збір за неуповноважені відокремлені підрозділи до бюджету за своїм місцезнаходженням.

Крім того, відповідно до підпункту 1.6 пункту 161 підрозділу 10 Розділу XX ПК, платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 ПК для податку на доходи фізичних осіб.

Особи, які відповідно до ПК мають статус податкових агентів, зобов’язані нести відповідальність у випадках, визначених підпунктом «ґ» пункту 176.2 ПК.

Оскільки військовий збір запроваджено з 03.08.2014, до юридичних осіб, які в серпні 2014 року перерахували військовий збір за місцезнаходженням неуповноважених відокремлених підрозділів, відповідальність застосовуватися не буде.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 132.06

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *