ПДВ при списанні проектної документації

Чи виникнуть податкові зобов’язання з ПДВ при списанні проектної документації, яка обліковувалась на балансі більше 10 років?

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

Оскільки у нашому випадку об’єкт необоротного активу – проектна документація обліковується за дебетом рахунку 15 і вартість накопичених витрат не списана при прийнятті об’єкта в експлуатацію, то даний об’єкт протягом певного часу (більше 10 років) не використовувався у господарській діяльності. Можливо, безпосередньо об’єкт зовсім не створювався.

...

Згідно з п. 48 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561, витрати на придбання або виготовлення проектної документації, що є наслідком здійснення проектно-вишукувальних робіт, визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом) до моменту введення об’єкта в експлуатацію.

В процесі діяльності можуть виникнути ситуації, коли об’єкти капітальних інвестиції підприємство не

планує використовувати в подальшому, а має необхідність використовувати їх за іншим призначенням, в тому числі ліквідувати (списати).

В бухгалтерському обліку списання капітальних інвестицій відображається проводкою Дт 976 Кт 15.

Що стосується виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при списанні проектної документації, то згідно з пп. «г» п. 198.5 ПКУ платник податку нараховує податкові зобов’язання у разі якщо такі необоротні активи використовуються в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

На нашу думку, у зв’язку з тим, що капітальні інвестиції не використовувались в господарській діяльності з моменту їх придбання до дати списання, то безпосередньо операція з їх списання не буде пов’язана з господарською діяльністю підприємства.

При цьому податкові зобов’язання нараховуються за умови, що при придбанні (виготовленні) активу підприємство скористалось податковим кредитом з ПДВ при визначенні розміру сплати податку.

Зважаючи на тривалий термін перебування проектної документації на балансі без використання, швидше за все у підприємства відсутні документи, які б свідчили, що воно не скористалось податковим кредитом при придбанні активу. Виходячи з цього, з метою уникнення податкових наслідків все ж рекомендуємо здійснити нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при списанні проектної документації.

Ольга Буркун

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *