Поставка товаров или услуг по устной договоренности: заполняем графу «Вид гражданско-правового договора»

Яку дату (дату виписки рахунку-фактури чи дату отримання коштів) необхідно зазначати у рядку «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної в разі постачання товарів/послуг за усною домовленістю сторін під час отримання попередньої (авансової) оплати?

Підпунктом «и» пункту 201.1 Податкового кодексу України (ПК) передбачено обов’язкове заповнення рядка «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної.

У разі укладання договорів у письмовій формі в податковій накладній за операцією, на яку виписується податкова накладна, проставляються вид цивільно-правового договору згідно з Цивільним кодексом України (ЦК) (наприклад, договір купівлі-продажу, міни, підряду, надання послуг, перевезення тощо), а також дата складання договору та його номер.

...

Відповідно до статті 207 ЦК, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату й місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Рахунок-фактура за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа (оскільки ним не фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції), а носить лише інформаційний характер.

Отже, форма рахунку-фактури не містить можливості визначення змісту правочину (купівлі-продажу, надання послуг, перевезення тощо) та не визначає вид договірних зобов’язань.

За відсутності документа, що фіксує зміст правочину, вважається, що такий правочин вчинено усно. Тобто під час отримання попередньої (авансової) оплати за майбутнє постачання товарів/послуг за усною домовленістю сторін у графі «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної у разі наявності рахунку-фактури або іншого документа, що підтверджує вчинення усного правочину, робиться відповідний запис і вказується документ, на підставі якого здійснено операцію, його дата і номер (наприклад: усний договір купівлі-продажу, рахунок-фактура від _ №_; або усний договір купівлі-продажу від _ ).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *