Прем’єром внесено законопроект щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

У Парламенті зареєстровано проект Закону № 6540 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Ініціатор законопроекту Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Метою законопроекту є поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business. Встановленими цілями законопроекту і шляхами їх досягнення є:

1)      У сфері захисту прав акціонерів

Для зменшення ризиків, пов’язаних з інвестуванням у міноритарні пакети акцій акціонерних товариств, пропонується:

 • обов’язкове негайне розкриття (у якості особливої інформації про емітента) інформації про те, у чому полягає конфлікт інтересів, пов’язаних з правочином із заінтересованістю;
 • відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;
 • право акціонера ознайомитись з документами, пов’язаними з вчиненням правочину із заінтересованістю;
 • включення питання про вибір незалежного аудитора до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
 • поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства.

2)      У сфері правосуддя

Впровадження можливості застосування електронних систем комунікацій у господарському судочинстві, зменшення суб’єктивності під час оцінки доказів та спрощення процедур витребовування доказів. Проектом Закону впроваджуються:

...
 • можливість подання позовної заяви суду (та надсилання її копії відповідачеві) за допомогою спеціальної платформи у мережі Інтернет;
 • забезпечення можливості витребовування категорії доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребовуваного документа);
 • впровадження “більшої вірогідності” у якості стандарту доказування у господарському процесі.

3)      У сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань

Зменшення ризиків, пов’язаних з кредитною діяльністю, шляхом надання можливості скористатися новим механізмом забезпечення виконання зобов’язань – правом довірчої власності, а саме:

 • зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна – об’єкту забезпечення;
 • кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;
 • об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);
 • боржникам надаються певні гарантії, які б дозволяли зменшити ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;
 • статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.

4)      У сфері альтернативного вирішення спорів

Розширення кола осіб, які можуть захистити свої права за допомогою альтернативного способу врегулювання спорів – третейського судочинства.

Разом з тим, проект Закону враховує практику використання третейських судів задля незаконного заволодіння чужої власності та рейдерських захоплень, яка була поширеною у минулому. Одночасно з розширенням компетенції третейських судів, проектом Закону виключається можливість винесення рішень третейським судом щодо осіб, які не укладали третейську угоду.

Крім того, проектом Закону встановлюються спеціальні вимоги до третейських судів, які розглядатимуть справи про захист прав споживачів.

Більше того, проектом Закону встановлюється право споживача у будь-який момент припинити розгляд третейським судом позову про захист прав споживача та право звернутися за захистом порушеного права до державного суду.

5)      У сфері будівництва

Вдосконалення та підвищення ефективності державного регулювання процедури будівництва шляхом спрощення надмірно обтяжливих процедур у сфері будівництва; підвищення вимог до осіб, які розробляють містобудівну документацію, здійснюють архітектурне та інженерно-будівельне проектування, технічний нагляд, експертизи, обстеження та інжинірингову діяльність у будівництві; зменшення адміністративних/регуляторних витрат бізнесу під час будівництва об’єктів; закріплення на законодавчому рівні  єдиного прозорого порядку надання адміністративних послуг з присвоєння будівельних адрес об’єктам будівництва та адрес закінченим будівництвом об’єктам.

6)      У сфері взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання

Усунення підстав для зловживань довірою внаслідок використання і виготовлення печаток третіх осіб та припинення практики вимагання відбитку печатки на документі державними органами, а саме виключення необхідності застосування печаток суб’єктами приватного права, які не виконують публічні (делеговані) повноваження

7)      У сфері відновлення платоспроможності та банкрутства

Зменшення тривалості провадження у справі про банкрутство та спрощення відповідної процедури у випадках наявності мажоритарного кредитора або вирішального впливу кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, а саме:

 • встановлюється перехід повноважень зборів кредиторів та комітету кредиторів до мажоритарного кредитора;
 • надається можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою.

8)      У сфері правочинів з нерухомістю

Пропонується виключити можливості безпідставного витребовування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *