Про розрахунок допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності суміснику

Виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на численні звернення від страхувальників щодо порядку розрахунку допомоги по вагітності та пологах та допомоги по тимчасовій непрацездатності для осіб, які на момент настання страхового випадку працюють за сумісництвом, повідомляє наступне.

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про загальнообов’язковедержавне соціальне страхування» від 23.09.99 №1105 (далі – Закон) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Згідно з пунктом 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державнимсоціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від26 вересня 2001 року № 1266 (далі — Порядок), у разі, коли на момент настаннястрахового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньоїзаробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцемроботи окремо.

...

Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом,додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, в періодрозрахунку за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвомне може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиноговнеску.

Так, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2017 рік становить: з 01.01.2017 – 40000,0 грн., з 01.05.2017 – 42100,0 грн., з 01.12.2017 – 44050,0 грн.

Слід зауважити, що при розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, середньоденна заробітна плата визначається з фактичної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, а  доплата до суми допомоги по вагітності та пологах до розміру мінімальної заробітної плати не здійснюється, оскільки за даним страховим випадком норма частини другої статті 26 Закону № 1105 реалізована за основним місцем роботи.

Обмеження суми допомоги по вагітності та пологах та допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначене частиною четвертою статті 19 Закону № 1105 та пунктом 29 Порядку для осіб, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше 6 місяців, має застосовуватись окремо за кожним місцем роботи, оскільки пунктом 30 Порядку передбачено обчислення сумарної зарплати, з якої розраховуються виплати, за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом лише у випадку застосування обмеження розміром максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Норми Порядку не відрізняють окремо внутрішнє та зовнішнє сумісництво.

У разі, якщо застрахована особа на момент настання страхового випадку працює водній установі за основним місцем роботи та як сумісник, обчислення середньоїзаробітної плати здійснюється страхувальником окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. При цьому чинним законодавством передбачена наявність копіїлистка непрацездатності та довідки про заробітну плату за основним місцем роботинезалежно від того, один роботодавець у працівника чи різні. На зворотньому боціоригіналу листка непрацездатності вноситься запис про розрахунок матеріальногозабезпечення за основним місцем роботи, а на зворотньому боці його копії — про розрахунок матеріального забезпечення за місцем роботи за сумісництвом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *