Про строк попередження про звільнення: коли працівник має попередити про звільнення?

Про строк попередження про звільнення: коли працівник має попередити про звільнення?

АКЦЕНТИ консультації, яку подано нижче:

«Якщо працiвник у своїй заявi не зазначив причини звiльнення, яка свiдчить про неможливiсть продовження роботи, то звiльнення не може вiдбутися ранiше вiд настання двотижневого строку, який надано працiвниковi для письмового попередження роботодавця»

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Щодо строку попередження про звiльнення

ПИТАННЯ: Як правильно обчислювати строк попередження про звiльнення працiвника за його власним бажанням?

Як визначити останнiй день роботи в разi такого звiльнення?

...

ВIДПОВIДЬ: За частиною 1 ст. 38 КЗпП працiвник має право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижнi.

Фактом попередження власника або уповноваженого ним органу буде письмова заява працiвника, яка подається до адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї в установленому порядку.

За частиною 4 ст. 241-1 КЗпП строк, обчислюваний тижнями, закiнчується у вiдповiдний день тижня.

Таким чином, останнiм днем роботи (днем звiльнення) пiд час розiрвання трудового договору за iнiцiативою працiвника є той самий день тижня, в який працiвник попередив про це роботодавця письмово (через два тижнi)?

Наприклад, якщо працiвник у вiвторок, 12 липня 2016 p., попередив власника або уповноважений ним орган про розiрвання трудового договору, то останнiм робочим днем його буде вiдповiдно вiвторок – через два тижнi (26 липня 20I6 p.).

За частиною 5 ст. 241-1 КЗпП, якщо останнiй день строку припадає на святковий, вихiдний або неробочий день, то днем закiнчення строку вважається найближчий робочий день.

Наприклад, якщо працiвник у вiвторок, 14 червня 2016 p., попередив власника або уповноважений ним орган про розiрвання трудового договору, то оскiльки двотижневий строк попередження закiнчується у вiвторок, 28 червня 2016 p., та припадає на святковий день, останнiм робочим днем працiвника буде найближчий робочий день – середа (29 червня 2016 p.).

Двотижневий строк попередження працiвником роботодавця про звiльнення за власним бажанням обчислюється з дня, наступного за днем подання вiдповiдної заяви.

Якщо працiвник у заявi про звiльнення за власним бажанням не зазначає дня, з якого вiн просить його звiльнити, то власник або уповноважений ним орган не має права вiдмовити працiвниковi в розглядi заяви, обґрунтовуючи зазначене тим, що в нiй не зазначено дати звiльнення.

Якщо працiвник у своїй заявi не зазначив причини звiльнення, яка свiдчить про неможливiсть продовження роботи, то звiльнення не може вiдбутися ранiше вiд настання двотижневого строку, який надано працiвниковi для письмового попередження роботодавя.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *