Разъяснения Государственной службы статистики Украины “Разъяснение по заполнению формы государственного статистического наблюдения № А” Об объемах продажи сельхозпродуктов и скота на городском рынке “от 30.11.2012 г. № 18/1-12/18

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. № 18/1-12/18
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
В. О. Піщейко
 

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № А “Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку”

1. Загальні положення

1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № А “Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку” (далі – звіт за формою № А) про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках в Україні.
Положення цих Роз’яснень ґрунтуються на основі Інструкції з обліку торгівлі сільськогосподарською продукцією та худобою на міських ринках, затвердженої наказом Мінстату України від 18.05.93 № 88 (далі – Інструкція).
Звіт містить дані щодо обсягів продажу сільгосппродуктів і худоби, незалежно від їх сорту та якості, проданих фермерськими господарствами, селянами та іншими громадянами.
1.2. Звіт уміщує дані про щомісячний продаж сільгосппродуктів і худоби в цілому на ринку в натуральних одиницях вимірювання та за переліком товарів, установленим органами державної статистики.
1.3. Органи державної статистики проводять державне статистичне спостереження за формою № А на підставі звітів, отриманих від юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які мають ринки, окремо за кожний ринок, за його місцезнаходженням.
1.4. Заповнення звіту за формою № А здійснюється на підставі даних первинного обліку за формою № 3 “Блокнот обліку обсягів продажу сільгосппродуктів на міському ринку” (далі – форма № 3), де щоденно фіксуються дані щодо привозу та залишків сільгосппродуктів на ринку.
...
1.5. Відповідно до Інструкції порядок безпосереднього обліку привезених сільгоспродуктів може визначатися адміністрацією ринку спільно з органом державної статистики відповідно до конкретних умов роботи ринку. Так, наприклад, облік привезених сільгосппродуктів може здійснюватись адміністрацією ринку при справлянні продавцями платежів за послуги ринку та в процесі проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження, здійснення контролю за використанням продавцями торговельних місць за призначенням, що відповідає Правилам торгівлі на ринках, які затверджені наказом Мінекономіки, МВД, ДПА, Держстандарту від 26.02.2002 № 57/188/84/105 (зі змінами та доповненнями).
1.6. Згідно з Інструкцією не обліковується кількість проданих сільгосппродуктів через торгову мережу (магазини, кіоски тощо), що розміщена на території ринку та належить юридичним особам і фізичним особам – підприємцям.

2. Визначення обсягів продажу сільгосппродуктів на міському ринку, заповнення бланка первинної облікової документації (форма № 3) та форми державного статистичного спостереження № А

2.1. Обсяги продажу обліковуються по всіх проданих сільгосппродуктах фермерськими господарствами, селянами та іншими громадянами, незалежно від їх сорту та якості.
2.2. Облік привозів сільгосппродуктів проводиться шляхом безпосереднього підрахунку кількості привезених сільгосппродуктів.
Безпосередній облік привозів починається з моменту відкриття ринку. Також облік привезених сільгосппродуктів може здійснюватися в процесі контролю за використанням продавцями торговельних місць протягом усього дня торгівлі та за даними лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження на ринку.
2.3. Кількість сільгосппродуктів, які привезені фермерськими господарствами і продаються з автомашин, кіосків, палаток, столів, розкладок, визначається на підставі супроводжувальних документів (товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікатів відповідності державної системи сертифікації або копії зазначеного сертифіката, завіреної господарюючим суб’єктом, що відпустив товар, який підлягає обов’язковій сертифікації тощо) або, у випадку необхідності, шляхом безпосереднього обліку привезених сільгосппродуктів.
2.4. Кількість проданих сільгосппродуктів визначається шляхом обліку всіх привозів сільгосппродуктів протягом дня торгівлі з подальшим виключенням із привозів їх залишків, не проданих до кінця дня торгівлі. Таким чином, реалізація кожного продукту (Рі) визначається розрахунково і дорівнює привозу за день (Пі) за мінусом залишків продуктів, не проданих на кінець дня торгівлі і не зданих в камеру зберігання ринку або не залишених на території ринку (Зі):
Рі = Пі – Зі
2.5. По закінченню дня торгівлі дані про кількість привезених сільгосппродуктів і залишки непроданих продуктів, які облічені в місцевих мірах (мішках, відрах, пудах, пляшках), переводяться в єдині міри ваги – метричні одиниці вимірювання (кілограми, літри), що вказані у бланках форм №№ 3 та А (приблизні співвідношення: 1 пуд = 0,16 ц = 16 кг; 1 фунт = 0,41 кг; 1 кг олії = 1,1 літра). По кожному товару підраховується загальна кількість привезених продуктів за день і залишки непроданих продуктів, обсяги продажу визначаються по кожному товару окремо. Дані про продаж у цілому за день записуються щоденно у форму № 3.
2.6. Відповідні графи форми № А (графи 1 – 3) містять дані щодо обсягів продажу сільгосппродуктів із форми № 3, підсумованих за кожну десятиденку. Графа 4 форми № А вміщує підсумкові дані щодо обсягів продажу сільгосппродуктів за звітний місяць (з 23 числа попереднього місяця по 22 число поточного місяця).
Особлива увага звертається на правильність одиниць вимірювання.
2.7. Дані щодо продажу сільгосппродуктів за місяць порівнюються з відповідними даними за попередній місяць. У випадку значних змін в обсягах продажу, у примітці бланку форми № А надаються пояснення причин цих змін.
2.8. Правильно заповнений звіт містить дані про обсяг проданих сільгосппродуктів на ринку в цілому за місяць (форма № А) та підпис директора ринку чи особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, або фізичної особи – підприємця, щодо діяльності якої подається звіт.
 
Директор департаменту
статистики торгівлі                                                                                  А. О. Фризоренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *