Розроблено проект Договору про визнання електронних документів

Міністерство фінансів України оголошує про публікацію проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» з метою отримання зауважень та пропозицій.

Наказом затверджується:

– Порядок обміну електронними документами з  контролюючими органами;

– форма Договору про визнання електронних документів.

Договори про визнання електронних документів, що на день набрання чинності цим наказом є чинними, продовжують діяти до виникнення підстав для припинення дії Договору.

Порядком передбачено, що Договір про визнання електронних документів є договором приєднання, що укладається на невизначений строк шляхом приєднання Автора до умов цього Договору.

...

Контролюючий орган, яким отримано Заяву про приєднання, розглядає таку заяву протягом одного робочого дня. Якщо до моменту спливу робочого дня, наступного за днем отримання контролюючим органом Заяви про приєднання (дата зафіксована у першій квитанції), контролюючий орган не повідомив автора про приєднання до Договору або відмову в приєднанні до Договору, то приєднання автора до Договору здійснюється автоматично у момент спливу такого строку (дата зафіксована у другій квитанції).

Підставами для відмови у прийнятті Заяви про приєднання та, відповідно, приєднанні до Договору, є:

– відсутність автора на обліку у контролюючому органі;

– невідповідність реєстраційних даних автора, зазначених у Заяві про приєднання, даним Єдиного державного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр);

– наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

– наявність в Державному реєстрі інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача Заяви про приєднання (керівника) у зв’язку зі смертю;

– наявність діючого Договору.

Дію Договору може бути припинено за бажанням підписувача Заяви про приєднання (керівника) шляхом подання ним особисто до контролюючого органу (визначеного відповідно до пункту 5 цього розділу) Заяви про припинення дії Договору в паперовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку із зазначенням причини припинення або за наявності однієї з таких підстав:

– отримання інформації від АЦСК про завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката керівника;

– отримання інформації з Єдиного державного реєстру про зміну керівника;

– наявність в Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення автора;

– наявність в Державному реєстрі інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача Заяви про приєднання (керівника) у зв’язку зі смертю.

 

Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта надавати у письмовій та електронній формі до 5 березня 2017 року за наступною адресою:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: shekera@minfin.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *