Складання уточнюючого розрахунку з ПДВ підприємствами, які перебувають на спеціальному режимі оподаткування, у зв’язку з виправленням помилок, допущених до 01.01.2016 року

Процедура подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок), а також обставини, за настання яких уточнюючий розрахунок подається, визначені статтею 50 розділу ІІ Кодексу.

Згідно пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Форма і порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за №159/28289 (далі – Наказ №21).

Подання уточнюючих розрахунків по формі, затвердженій Наказом №21 починається з 23.02.2016 року.

До 01.01.2016 згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягала сплаті до бюджету та повністю залишалася в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей.

...

Дію такого режиму справляння податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств (звільнення від сплати податку до бюджету), визначених пунктом 209.2 статті 209 Кодексу (редакція до 01.01.2016), зупинено, починаючи з 1 січня 2016 року.

В зв’язку з цим, починаючи з 01.01.2016 в межах спеціального режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується (зернові та технічні культури; продукція тваринництва; інші сільськогосподарські товари/послуги, крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва) та визначений п.209.2 ст.209 Кодексу.

Згідно підпункту 10 пункту 10 розділу ІІІ Наказу №21 даний розрахунок сум податку на додану вартість по операціях з сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок здійснюється в Додатку 10 до податкових декларацій 0121-0123.

В той же час, зазначена категорія платників податку не позбавлена права на застосування норм статті 50 Кодексу до податкових декларацій, в яких відображені операції, на які до 1 січня 2016 року поширювався режим звільнення від сплати податку до бюджету, якщо після вказаної дати залишається зареєстрованими платниками податку на додану вартість.

Разом з тим, Наказом №21 не затверджено окремої форми уточнюючого розрахунку для податкових декларацій 0121-0123, яка б не передбачала здійснення відповідного розподілу суми податку, яка підлягає частковій сплаті до бюджету та на спеціальний рахунок в залежності від виду реалізованої сільськогосподарської продукції.

Таким чином, з метою забезпечення реалізації права платників податків на самостійне виправлення помилок, наданого статтею 50 Кодексу, починаючи з 23.02.2016 уточнення (коригування) податкових декларацій з податку на додану вартість, в частині внесення змін до складу податкових зобов’язань та податкового кредиту здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку за формою, діючою станом 01.02.2016, форма якого була затверджена Наказом №21.

Згідно п.3 розд. IV Порядку №21 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Складання уточнюючого розрахунку у зв’язку з виправленням помилок, допущених при декларуванні операцій, на які до 1 січня 2016 року поширювався режим звільнення сільськогосподарських підприємств від сплати податку до державного бюджету, здійснюється з урахуванням таких особливостей.

Якщо результатом виправлення помилки є збільшення суми податку, яка до 1 січня 2016 року підлягала перерахуванню в повному обсязі на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, тобто збільшується сума податкових зобов’язань, така сума підлягає розподілу між таблицями 1-3 Додатка 10 за видом реалізованої сільськогосподарської продукції і частковій сплаті податку до бюджету та на спеціальний рахунок, яка вказується в рядку 13.1 та 13.2 Додатка 10 відповідно, та переноситься до рядків 18.1, 18.2 уточнюючого розрахунку. В рядку 18.3 платником самостійно нараховується сума штрафу у зв’язку з виправленням помилки у розмірі 3 відсотків від донарахованої суми.

Відповідно до пункту 25 Порядку електронного адміністрування ПДВ затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Порядок №569) із змінами внесеними постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року №1177 «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування ПДВ» зокрема, розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до п.50.1 ст.50 Кодексу та сплата передбачених Кодексом штрафних санкцій і пені здійснюється платником податку з поточного рахунка до відповідного бюджету.

Отже, при поданні сільськогосподарським підприємством – суб’єктом спеціального режиму оподаткування уточнюючого розрахунку, перерахування коштів потрібно здійснювати самостійно до державного бюджету та на спеціальний рахунок в сумах, визначених згідно розподілу відповідно до п.209.2 ст.209 Кодексу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *