Tagged: МНМА

Амортизировать ли в налоговом учете МНМА

В системе «ЗІР» и в письмах налоговиков нет единого подхода к данному вопросу. Проанализируем нормы и приведем разъяснения контролеров, а также наши рекомендации касательно этого Кого касается вопрос налоговой амортизации Прежде всего отметим: те...

Чи амортизувати в податковому обліку МНМА

У системі «ЗІР» і в листах податківців немає єдиного підходу щодо цього питання. Тож наразі проаналізуймо норми й наведімо роз’яснення контролерів, а також наші рекомендації стосовно цього Кого стосується питання податкової амортизації Передусім зазначимо:...