Tagged: прогул

Звільнити вагітну жінку за прогул не можна

Законодавство України передбачає спеціальні норми, покликані не допустити обмеження трудових прав жінки в зв’язку з її статевою приналежністю і необхідністю поєднувати роботу з материнством. Попередження про звільнення вагітної жінки з роботи в період від...

Уволить беременную женщину за прогул нельзя

Законодательство Украины предусматривает специальные нормы, призванные не допустить ограничения трудовых прав женщины в связи с ее половой принадлежностью и необходимостью совмещать работу с материнством. Предупреждение об увольнении беременной женщины с работы в период от...