Tagged: Труд и заработная плата

Каковы особенности исчисления времени работы и отдыха водителей?

Які особливості обчислення часу роботи та відпочинку водіїв? Відповідь: Окрім Правил дорожнього руху, водії та їх роботодавці зобов’язані дотримуватися норм Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом від...

В каких случаях и в каком порядке проводится депремирование?

В яких випадках та в якому порядку проводиться депреміювання? Відповідь: Право збільшення (зменшення) розміру премії Положенням про преміювання може надаватися керівникові підприємства в односторонньому порядку або за узгодженням із профспілковим органом. Рішення про зменшення...

Чи зберігаються відпустки раніше встановленої більшої тривалості, якщо працівник перейшов на інше підприємство?

Працівника К. взяли на роботу по переведенню в 2005 році. В особовій картці в розділі «Відпустки» зазначено 42 календарних дні. Підтверджуючих документів на тривалість такої відпустки немає. Йому нараховують відпустку в кількості 42 календарних...

Какие особенности расторжения трудового договора с сезонными и временными работниками?

Які особливості розірвання трудового договору із сезонними і тимчасовими працівниками? Відповідь: Найчастіше трудовий договір із сезонними і тимчасовими працівниками припиняється на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП у зв’язку із закінченням терміну дії такого...

Основатель является директором, больше работников нет. Обязательно ли начислять зарплату директору (можно ли его не оформлять и зарплату платить)?

Засновник є директором, більше працівників немає. Чи обов’язково нараховувати зарплату директорові (чи можна його не оформлювати і зарплату не платити)? Відповідь: Положеннями ч. ч. 1 – 3 ст. 65 ГКУ передбачено, що управління підприємством здійснюється...

Кому нельзя устанавливать испытательный срок?

Кому нельзя устанавливать испытательный срок? Відповідь: Без испытательного срока на работу согласно ст. 26 КЗоТ принимаются: • лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста; • молодые сотрудники – выпускники профессиональных и высших учебных заведений; • лица, уволенные в...

С каких доходов удерживаются алименты?

З яких доходів утримуються аліменти? Відповідь: Утримання аліментів із працівників проводиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з: 1) основної...

Какой именно день считается днем увольнения работника?

Який саме день вважається днем звільнення працівника? Відповідь: Відповідно до ст. 2411 КЗпП строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями. Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють...

Каковы особенности привлечения несовершеннолетних к работе?

Які особливості залучення неповнолітніх до роботи? Відповідь: Законодавством установлено заборону на застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах...

К каким видам ответственности может быть привлечено работника?

До яких видів відповідальності може бути притягнуто працівника? Відповідь: Дисциплінарна. Передбачається за порушення трудової дисципліни (ст. 147 КЗпП). Реалізується шляхом накладення дисциплінарного стягнення у вигляді догани або звільнення чи дисциплінарного стягнення, передбаченого законодавством, статутами...