В чем заключается участие работодателей в государственной политике социальной защиты инвалидов?

В чому полягає участь роботодавців у державній політиці соціального захисту інвалідів?

Відповідь: Інвалідом уважається особа зі стійким розладом функцій організму, які можуть обумовлювати обмеження життєдіяльності та необхідність соцзахисту і допомоги (ст. 2 Закону N 875).

Для всіх роботодавців установлено норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів – 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників за рік. При чисельності працівників від 8 до 25 осіб норматив становить одне робоче місце. З метою забезпечення нормативу місце роботи інваліда повинно бути основним (ст. 19 Закону N 875).

...

За недотримання нормативу робочих місць для інвалідів передбачено відповідальність у вигляді накладення адміністративно-господарських санкцій (ст. 20 Закону N 875).

Усіх роботодавців, на яких поширюється зазначений норматив, зобов’язано зареєструватися у відділенні Фонду соцзахисту інвалідів і щорічно до 1 березня подавати звіт за встановленою формою.

Роботодавці створюють спеціальні робочі місця, здійснюючи у разі необхідності адаптацію основного та додаткового обладнання, технічного оснащення і пристроїв з урахуванням обмежених можливостей інвалідів (ст. 17 Закону N 875).

При цьому підприємства можуть звернутися за наданням дотацій і цільових позик (статті 18, 20 Закону N 875).

Практична реалізація законодавчих положень про соцзахист інвалідів здійснюється відповідно до положень постанови КМУ від 31.01.2007 р. N 70.

Резюме: Роботодавців зобов’язано дотримуватися нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *