Военный сбор: алгоритм вычисления и нюансы уплаты

Чи потрібно звітувати в податкову про сплачений збір?

Наразі норми Податкового кодексу не встановлюють обов’язок для податкових агентів щодо подання звітності про нарахований та сплачений до бюджету військовий збір. Відповідно, відсутні форми звіту. Отож, законодавчих підстав для податкової звітності з військового збору немає.  

 

Нашому працівнику з нагоди ювілею підприємство подарувало телевізор. Чи оподатковується військовим збором такий подарунок? 

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Отож, оскільки за своєю суттю військовий збір утримується з зарплатних виплат (за виконану роботу), вартість подарунків не є об’єктом оподаткування військовим збором. 

 

У вересні наше господарство починає виплачувати людям за земельні паї. Чи оподатковуються суми за оренду паю військовим збором?

Правові відносини про оренду визначено главою 58 Цивільного кодексу України, згідно зі статтею 759 якого наймодавець передає наймачеві майно на певний строк у користування за плату, яка визначена у договорі найму (оренди). Разом із цим Цивільний кодекс передбачає укладення інших цивільно-правових договорів, зокрема, договорів підряду (ст. 837 ЦК) та договорів про надання послуг (ст. 901 ЦК), відповідно до умов яких виконавець зобов’язується виконати роботу чи надати послугу, а замовник оплатити виконання на підставі первинних документів що підтверджують таке виконання.

Тобто як об’єкт оподаткування  військовим збором (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності та самозайнятих осіб) кваліфікуються доходи, які отримує фізична особа за виконані такою особою роботи, які вказані у договорі підряду чи надані послуги на підставі договору про надання послуг, що документально підтверджується актами виконаних робіт чи актами наданих послуг. Орендна плата за надані в оренду земельні паї (чи будь-яке інше майно, яке належить фізичній особі) не є об’єктом оподаткування військовим збором.

 

У травні мене незаконно було звільнено з роботи, а у вересні по рішенню суду поновлено. Бухгалтерія виплатила мені за вимушений прогул з травня по вересень, але стягнула військовий збір з усієї суми. Чи правильно це, адже збір впроваджено з серпня, а компенсацію нарахували за травень — вересень?

Військовий збір введено тимчасово. Механізм його обчислення та сплати викладено у розділі ХХ Податкового кодексу України (підрозд. 10, п.161 ПК), ставка оподаткування становить 1,5%. Платниками збору є безпосередньо громадяни України та іноземці, а функції нарахування, утримання та сплати до бюджету виконують податкові агенти — суб’єкти господарювання, які виплачують їм дохід. Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Отож, з усіх зарплатних виплат, які нараховуються після 3 серпня поточного року, утримується військовий збір. Тому весь середній заробіток за час вимушеного прогулу, нарахований у вересні, є об’єктом оподаткування військовим збором. 

 

...

На нашому підприємстві відбувається реорганізація та скорочення працівників. Їм буде виплачуватися компенсація за невикористані відпустки та вихідна допомога. Чи оподатковуються ці суми військовим збором? 

Правова основа виплати вихідної допомоги та компенсації за невикористану відпустку базується на положеннях Кодексу України про працю, Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР та колективного договору підприємства. Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей. Отож, оскільки нарахування та  виплата компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги при звільненні працівника передбачена чинним законодавством та пов’язана з трудовими відносинами працівника з підприємством, вказані виплати оподатковуються військовим збором на загальних підставах.

 

Наше підприємство має відокремлені підрозділи (склади-магазини), які розташовані в інших містах. Який порядок сплати військового збору, якщо зарплату працівникам нараховує головний офіс?

Відповідно до підпункту 1.4 пункту 161 підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України, нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Податкового кодексу. Згідно з положеннями вказаної статті податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.  Якщо юридична особа не уповноважила свої відокремлені підрозділи самостійно нараховувати та сплачувати податки до бюджету, така особа перераховує військовий збір, як за себе так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцем розташування, оскільки, відповідно до пункту 29.2 Бюджетного кодексу, військовий збір належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

 

На нашому підприємстві працюють за сумісництвом механіки з іншого заводу. Чи оподатковуються військовим збором виплати за сумісництво?

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Суттєвими факторами при обчисленні військового збору з доходів громадян є наявність трудових відносин з підприємством. За своєю суттю робота за сумісництвом є виконання працівником додаткової оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Сумісники за виконану роботу отримують зарплату, яка оподатковується військовим збором на загальних підставах, тобто за ставкою 1,5% від об’єкта оподаткування.

 

Чи передбачені штрафи за несплату військового збору? Якщо так, то які?

Статтею 127 Податкового кодексу України визначено, що в разі несплати податків податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, передбачено накладення штрафу в розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Крім того, відповідно до статті 129 Податкового кодексу України, у день настання строку погашення податкового зобов’язання нараховується пеня із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виплати (нарахування) доходів на користь фізичної особи. Таким чином, за ненарахування або несплату військового збору до податкових агентів застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафних санкцій та пені. 

 

У вересні виплатили працівнику підприємства грошову допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем (багатодітна сім’я). Чи підлягає оподаткуванню військовим збором така матеріальна допомога? 

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України). Тобто якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, вона не входить до складу заробітної плати, тому не розглядається як об’єкт оподаткування військовим збором. 

 

До Дня підприємця виплатив своїм працівникам премію. Чи оподатковується вона військовим збором?

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Згідно з положеннями підпункту 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, в тому числі, одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі), належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат фонду оплати праці. Отож, оскільки виплата такої премії включається до фонду оплати праці, то оподаткування виплати військовим збором здійснюється на загальних підставах. 

 

Чи повинен СПД утримувати і сплачувати військовий збір з фізичної особи — підприємця за виконання цивільно-правових угод?

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Тобто, як об’єкт оподаткування  військовим збором (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності та самозайнятих осіб) кваліфікуються доходи, які отримує фізична особа за виконані такою особою роботи, які вказані у договорі підряду чи надані послуги на підставі договору про надання послуг, що документально підтверджується актами виконаних робіт чи актами наданих послуг. Якщо фізична особа зареєстрована як суб’єкт господарювання у встановленому законодавством порядку та виконує роботи чи надає послуги в межах своєї підприємницької діяльності, доходи, що виплачуються такому підприємцю не є об’єктом оподаткування військовим збором.

 

Чи повинен СПД утримувати військовий збір з суми доходу нарахованого (виплаченого) фізичним особам згідно договору оренди земельної частки (паю)?

Правові відносини про оренду визначено главою 58 Цивільного кодексу України, згідно зі статтею 759 якого наймодавець передає наймачеві майно на певний строк у користування за плату, яка визначена у договорі найму(оренди). Разом з цим Цивільний кодекс передбачає укладення інших цивільно-правових договорів, зокрема, договорів підряду (ст. 837 ЦК) та договорів про надання послуг (ст. 901 ЦК), відповідно до умов яких виконавець зобов’язується виконати роботу чи надати послугу, а замовник оплатити виконання на підставі первинних документів що підтверджують таке виконання. Тобто, як об’єкт оподаткування  військовим збором (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності та самозайнятих осіб) кваліфікуються доходи, які отримує фізична особа за виконані такою особою роботи, які вказані у договорі підряду чи надані послуги на підставі договору про надання послуг, що документально підтверджується актами виконаних робіт чи актами наданих послуг. Орендна плата за надані в оренду земельні паї (чи будь-яке інше майно, яке належить фізичній особі) не є об’єктом оподаткування військовим збором. 

Прес-служба ГУ ДФС у Вінницькій області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *