Використання коштів ЄБРР, отриманих на будівництво об’єкту

Підприємство (загальна система, платник ПДВ) виграло грант на будівництво і отримало від ЄБРР цільове фінансування. Як в бухгалтерському та податковому обліку відобразити операції отримання коштів від ЄБРР та їх використання для будівництва об’єкту?

Поняття «грант» включає в себе дві ключові особливості.

По–перше, це завжди безоплатне та безповоротне надходження коштів чи майна. А по–друге, зазвичай, особа, яка надає грант, вимагає звіт про цільове використання таких коштів чи майна.

Чіткого визначення порядку оподаткування та обліку грантів чинне українське законодавство не містить. Проте, Податковим кодексом України (ПК) передбачено ряд загальних принципів оподаткування, під дію яких потрапляє отримання гранту.

Передусім це підпункт 14.1.257 ПК, який визначає, що сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів вважається безповоротною фінансовою допомогою. Оскільки договір, за яким надається грант, не містить вимоги про повернення коштів, то він відповідає загальним принципам договору дарування. А отже, відповідно до пункту 137.10 ПК сума гранту як безповоротна фінансова допомога, вважається доходом на дату надходження коштів на банківський рахунок платника податку, якщо інше не передбачено розділом ІІІ ПК.

Особливий порядок оподаткування у Податковому кодексі передбачено лише для Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС та Програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні. У даному випадку про це не йде мова.

Далі на умовному прикладі розглянемо порядок відображення у бухгалтерському та податковому обліку отриманого гранту на фінансування будівництва, який  покриває чисту вартість активу без урахування непрямих податків. Слід зазначити, що залежно від умов договору грант може включати сплату або несплату податків.

 Приклад. Відображення в обліку операцій цільового використання будівництва за кошти ЄБРР

 На валютний рахунок підприємства отримано грант на будівництво промислового об’єкта в розмірі 10 000 євро, курс НБУ — 17,658097 грн./євро.

Продано інвалюту банком за курсом МВРУ — 17,50 грн./євро.

Від’ємна курсова різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю склала 1580,97 грн. (10 000 × (17,50 – 17,658097)

Комісія банку — 100 грн.

Заплачено будівельній компанії 240 000 грн., у т. ч. ПДВ — 40 000 грн. Об’єкт балансовою вартістю 200 000 грн. введено в експлуатацію.

За прямолінійним методом, виходячи з 20 років експлуатації, нараховано амортизацію за місяць в розмірі 833,33 грн. (200 000 грн. ÷ 20 років ÷ 12 міс.).

Відображено дохід (за 1 місяць) від отриманого цільового фінансування за рахунок зменшення доходів майбутніх періодів, розрахований виходячи із строку експлуатації об’єкта 735,75 грн. (176 580,97 ÷ 20 років ÷ 12міс.).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

 

...

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1 Отримано грант на валютний рахунок

312

48

176 580,97 UAH

10 000,00 EUR

176 580,97

2 Реалізовано інвалюту

334

377

312

334

176 580,97UAH

10 000,00 EUR

3 Віднесено на витрати від’ємну різницю між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю

942

377

1580,97

 

1580,97

4 Отримано кошти на поточний рахунок за мінусом комісії банку

311

377

174 900,00

5 Віднесено на витрати комісію банку

92

377

100,00

 

100,00

6 Отримано акт приймання виконаних робіт будівельної компанії

1522

6442

631

631

200 000,00

40 000,00

7 Перераховано кошти за будівництво

631

311

240 000,00

8 Отримано податкову накладну

6412

 

6442

40 000,00

9 Введено об’єкт будівництва в експлуатацію

103

1522

200 000,00

10 Відображено цільове використання отриманого гранту (затверджено звіт про використання гранту)

48

69

176 580,97

11 Нараховано амортизацію об’єкта за місяць

23

131

833,33

833,33

12 Відображено доходи за рахунок зменшення доходів майбутніх періодів

69

745

735,75

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *