Виправлення помилок у ЗВІТІ З ПРАЦІ: а чи воно того варте?

АКЦЕНТИ консультації, яку подано нижче:
«Згiдно зi ст. 186-3 КУпАП подання респондентами недостовiрних первинних даних для проведення державних статистичних спостережень є порушенням порядку подання даних державних статистичних спостережень» – тобто виправлення помилок у статистичній звітності, в тому числі у Звіті з праці за минулі періоди, тягне накладання адміністративного штрафу на посадових осіб підприємства, наводимо повну редакцію статті 186-3 Кодексу про адмінправопорушення:
«Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України –
тягне за собою накладення штрафу на громадян – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело –
тягне за собою накладення штрафу на громадян – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Вiддiл статистики оплати працi
ПИТАННЯ: Чи можна i як саме виправити помилки, допущенi у звiтi з працi (мiсячному чи квартальному)? За якi перiоди можна i доцiльно виправити: чи варто коригувати звiти не тiльки за поточний рiк, а й за минулi (2015 p., 2014 p.)?
ВIДПОВIДЬ: Недостовiрнi первиннi данi – це поданi респондентами первиннi данi, якi не вiдповiдають фактичному стану явища чи процесу, що вивчається пiд час проведення державного статистичного спостереження.
У разi виявлення недостовiрних первинних даних респонденти можуть подавати пропозицiї щодо внесення виправлень до недостовiрних первинних даних на всiх етапах проведення державного статистичного спостереження.
На етапах збирання та опрацювання первинних даних поданих респондентами для проведення державних статистичних спостережень, термiн унесення виправлень до недостовiрних первинних та статистичних даних (iнформацiї) обмежений строком завершення опрацювання первинних даних вiдповiдно до технологiчної програми державних статистичних спостережень.
На етапах аналiзу та поширення статистичної iнформацiї внесення виправлень до недостовiрних первинних даних провадиться органами державної статистики всiх рiвнiв повноважень тiльки в разi їхцьої суттєвої недостовiрностi.
Якщо недостовiрнi первиннi данi, поданi для проведення державних статистичних спостережень, виявленi респондентом, орган державної статистики, який їх збирає та опрацьовує, приймає вiд респондента виправленi форми державних статистичних спостережень та/або фiнансової звiтностi з письмовим поясненням щодо причин потреби внесення виправлень до поданих респондентом ранiше недостовiрних первинних даних.
Виправлення можуть уноситися органами державної статистики пiсля поглибленого аналiзу та спiвставлення оновлених первинних даних з даними iнших формулярiв, потрiбних для проведення державних статистичних спостережень.
Подання респондентами недостовiрних первинних даних (збiльшення значень (приписки) чи їхнього зменшення) або неподання (приховування) у формах державних статистичних спостережень та/або фiнансової звiтностi даних про фактичний стан явища чи процесу, що вивчається пiд час проведення державного статистичного спостереження, призводить до отримання недостовiрної статистичної iнформацiї.
Згiдно зi ст. 186-3 КУпАП подання респондентами недостовiрних первинних даних для проведення державних статистичних спостережень є порушенням порядку подання даних державних статистичних спостережень.

...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *