Виправлення помилок у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП

Якщо помилки у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП виявлені до кінцевого терміну подання цієї звітності, страхувальник має право повторно сформувати та подати звіт. Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності.

У разі якщо страхувальник самостійно до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01.01.2011 р. та витрат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, то такий страхувальник повинен письмово повідомити орган Фонду за місцем обліку про факт та зміст помилок та надати розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових внесків або витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду.

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити таку інформацію:

• найменування страхувальника;

• реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

• період виявлення помилки;

• зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

• суму відкоригованих внесків або витрат;

• суму донарахованої пені;

• дату складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.

...

Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

У таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП:

• у рядку 3 “Виправлення помилок минулих років” відображаються суми самостійно донарахованих або зменшених страхувальником (за період до 01.01.2011 р.) страхових внесків та суми зайво нарахованих допомог;

• у рядку 6 “Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:” відображається загальна сума коштів, отриманих від Фонду з початку року;

• у рядку 14 “Перераховано з початку року, у т. ч.:” відображається загальна сума перерахованих на рахунок органу Фонду страхових коштів з початку року з розшифровкою, наведеною у рядках 15 – 20 звіту;

• у рядку 10 “Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду” наводяться дані про загальну суму зобов’язань по страхових коштах, яка не перерахована Фондом на кінець звітного періоду;

• у рядку 23 “Зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду” наводяться дані про загальну суму зобов’язань по страхових коштах, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду;

• у рядку 22 “ВСЬОГО” відображається загальна сума рядків 12, 13, 14 та 21 звіту;

• у рядку 9 “ВСЬОГО” відображається сума даних рядків 1 – 7 за мінусом даних рядка 8.

При цьому, якщо показники рядків 9 та 22 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП збігаються, то зобов’язання Фонду або страхувальника на кінець звітного періоду не утворюються.

У разі якщо страхувальник відкоригував (в нашому випадку зменшив) витрати, здійснені за рахунок коштів Фонду, та перерахував в повному обсязі до Фонду надлишково замовлені і отримані страхові кошти протягом звітного періоду, то у таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 14 слід зазначити суму перерахованих до Фонду коштів; у рядку 21 – відкориговану суму витрат за рахунок коштів Фонду, при цьому необхідно також відкоригувати відповідні рядки таблиці II. У рядку 6 таблиці I залишається сума коштів, отриманих від Фонду. У такому випадку показники рядків 9 та 22 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП збігаються, а рядки 10 та 23 не заповнюються.

У разі якщо страхувальник відкоригував (в нашому випадку зменшив) витрати, здійснені за рахунок коштів Фонду, але не перерахував до Фонду надлишково замовлені і отримані страхові кошти протягом звітного періоду, то у таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 21 слід зазначити відкориговану суму витрат за рахунок коштів Фонду, при цьому необхідно також відкоригувати відповідні рядки таблиці II. У рядку 6 таблиці I залишається сума коштів, отриманих від Фонду. У такому випадку показники рядків 9 та 22 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП не збігаються, а у рядку 23 наводяться дані про суму зобов’язань по страхових коштах, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду.

Під час заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП необхідно враховувати, що зобов’язання страхувальника або Фонду не можуть мати від’ємного значення.

Слід зазначити, що  у випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум, нарахованих ним, у разі недоплати страхових внесків за період до 01.01.2011 р. та пені, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *