Як гарантовано отримати ІПК за новими правилами?

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як скласти звернення до ДФС, щоб отримати індивідуальну податкову консультацію (далі – ІПК), а не відмову.
Що можна зробити на практиці: створити шаблон звернення з усіма потрібними реквізитами, щоб у разі потреби швидко подати його до ДФС.

Що таке ІПК?
ІПК – це роз’яснення контролюючих органів з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства (п. 52.1 Податкового кодексу, далі – ПК).

У яких випадках платникові податків краще звернутися за ІПК?
Звертатися за ІПК варто у всіх випадках, коли вам не зрозуміло сенс законодавчої норми. Особливо якщо неправильне застосування цієї норми може обернутися для вас донарахуванням податків і штрафними санкціями.
Усі знають, що деякі формулювання в податковому законодавстві прописані нечітко або двояко. Це дозволяє контролюючим органам тлумачити їх не на користь платника податків.

Що дає ІПК?
ІПК допоможе захиститися від різних ризиків та отримати вичерпну інформацію з питання, яке виникло в платника податків. А найголовніше – наявність ІПК звільняє платника податків від відповідальності, у тому числі фінансової (штрафні санкції та/або пеня), за неправильне застосування податкових норм на практиці.
Проте тут важливо враховувати дві особливості:
1. ІПК може застосовуватися тільки платником податків, якому вона надана (п. 52.2 ПК).
2. Застосування ІПК не звільняє від зобов’язання зі сплати податків (п. 53.1 ПК). Пояснимо це положення на прикладі.
Підприємство діяло на підставі ІПК, але під час планової перевірки посадові особи ДФС не погодилися з висновками, викладеними в ІПК, і донарахували податкове зобов’язання. У цьому випадку підприємство звільняється від штрафних санкцій за несплату податку, але не від самої сплати донарахованого податку.

...

У якій формі надається ІПК?
ІПК може надаватися в усній або письмовій формі. Плата за ІПК не передбачена. Усні консультації надаються податковими інспекціями, письмові – виключно обласними, міжрегіональними органами ДФС, органом ДФС в м. Києві та ДФС України (звертатися можна до будь-якого із цих органів на вибір).
Ми рекомендуємо отримувати ІПК тільки письмово, оскільки, якщо доведеться доводити в адміністративному або судовому порядку правомірність своїх дій, усне роз’яснення не вважатиметься доказом.
ІПК повинна містити реквізити, перелічені в п. 52.3 ПК.

Як правильно скласти запит на ІПК?
Згідно з п. 52.1 ПК письмове звернення за отриманням ІПК повинне містити:
• назву юрособи або П. І. Б. фізособи, адресу, номер телефону та електронної пошти заявника;
• код ЄДРПОУ (для юрособи), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізособи) або серію і номер паспорта (для фізосіб, які з релігійних переконань відмовилися прийняти ІПН, повідомили про це контролюючий орган і мають відповідну позначку в паспорті);
• обґрунтування практичної необхідності отримання ІПК. Тобто потрібно просити не просто роз’яснення тієї або іншої норми ПК, а порядок застосування її на практиці, наприклад: «Просимо пояснити, чи правильно ми розуміємо, що з огляду на пп. 14.1.16, 14.1.224 ПК наше підприємство має право з 01.01.17 р. продавати бензол кам’яновугільний марки БС без створення акцизного складу і без обладнання резервуарів витратомірами і рівнемірами таких товарів (продукції)?»;
• підпис платника податків;
• дату підписання звернення.
Порада: створіть шаблон звернення, яким ви будете користуватися на практиці. Це прискорить процес отримання ІПК.

Яким нормативним актом установлено порядок надання ІПК?
У п. 52.4 ПК визначено, що Мінфін повинен затвердити порядок ведення і форму єдиної бази ІПК, проте на сьогодні цей документ ще не прийнято. Механізм розгляду звернення і надання ІПК регламентовано Порядком, затвердженим наказом ДФС від 25.04.17 р. № 293 (далі – Порядок № 293, див. на с. 15 цього номера).

У якому порядку розглядаються звернення платників податків?
Етап 1. ДФС реєструє звернення платника податків про отримання ІПК (п. 1.1 Порядку № 293).
Етап 2. У ході попереднього аналізу звернення структурний підрозділ, призначений головним виконавцем, установлює наявність таких обставин (п. 1.5 Порядку № 293):
• чи дотримується платником податків або його представником порядок оформлення звернення, передбачений п. 52.1 ПК;
• чи належить звернення до компетенції структурного підрозділу – головного виконавця. Якщо не належить, звернення направляють до іншого структурного підрозділу у триденний строк;
• чи відповідає звернення вимогам Законів від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – Закон № 393), від 13.01.13 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», від 05.07.12 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших законів, які визначають інший порядок подання звернень, скарг, запитів тощо;
• чи потрібні висновки інших структурних підрозділів для розгляду звернення по суті та/або проведення засідання комісії зі спірних питань.
Етап 3. Підготовлений проект ІПК затверджується всіма зацікавленими підрозділами і підписується керівником ДФС (п. 2.4 Порядку № 293).
Етап 4. Два примірники ІПК скануються і реєструються в Єдиному реєстрі ІПК (п. 2.6 Порядку № 293).
Якщо звернення про отримання ІПК направляється до ГУ ДФС, то процедура реєстрації та попереднього аналізу здійснюється аналогічно. Відмінність полягає в тому, що відсканована копія ІПК разом з копією звернення та іншими документами направляється протягом 15 календарних днів (далі – к. д.) з дня отримання звернення до ДФС для внесення до Єдиного реєстру ІПК (пп. 3.2.2 Порядку № 293).
Про направлення ІПК для реєстрації до ДФС заявника повідомляють рекомендованим листом з повідомленням про вручення або інформують особисто (його представника) чи з використанням електронного зв’язку (пп. 3.2.3 Порядку № 293).
Етап 5. ДФС після отримання ІПК може прийняти такі рішення:
• якщо ІПК відповідає вимогам ПК – відомості про неї вносяться до Реєстру;
• якщо ІПК не відповідає вимогам ПК та/або не містить відповіді на поставлені платником податків запитання – відповідальний виконавець готує нову консультацію та реєструє її.
ІПК реєструється протягом 10 днів з дня її отримання, але не пізніше 35 днів після дня отримання відповідного звернення (п. 4.3 Порядку № 293).
Зверніть увагу! Письмова консультація обов’яз¬ково оприлюднюється в Єдиному реєстрі на офіційному веб-сайті ДФС без зазначення особистих даних: найменування або П. І. Б. платника податків, ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки й адреси. Доступ до бази даних Реєстру та офіційного веб-сайта ДФС безплатний і вільний (http://www.sfs.gov.ua). ІПК, не внесена до Реєстру, не звільняє платника податків від відповідальності, у тому числі фінансової (штрафні санкції та/або пеня) (п. 53.1 ПК).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *