Як змінилась інтернет-торгівля із прийняттям Закону про електронну комерцію

Ритм сучасного життя, який щодня набирає обертів, — одна з головних причин, через які переважна частина суспільних відносин плавно перетікає в «електронну площину». Переписка по e-mail, соціальні мережі, дистанційне навчання — перелік може бути довгим… Не лишилися осторонь і ринкові відносини — інтернет-торгівля в нашій країні, як і в усьому світі, процвітає. Водночас, незважаючи на наявність очевидних особливостей ведення торговельної діяльності з використанням онлайн-магазинів, донедавна в національному законодавстві відсутній спеціалізований нормативно-правовий акт, який би враховував необхідні нюанси й належним чином захищав права споживача. Однак із 30 вересня 2015 року набрав чинності Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII (далі — Закон № 675, Закон про електронну комерцію). У зв’язку із цим з’ясуймо, що нового з’явилося в правовому полі та чи зможуть наші громадяни домовлятися між собою за допомогою планшетів і смартфонів

Сфера дії Закону про електронну комерцію

Розпочнімо, мабуть, із того, що, хоча Закон № 675 і має доволі масштабну й багатообіцяючу назву «Про електронну комерцію», регулює він далеко не всі правовідносини, що виникають у цій площині. Як випливає із ч. 1 ст. 1 Закону № 675, останній поширюється на правові відносини, які виникають під час здійснення електронних правочинів.

Водночас законодавець завбачливо навів перелік випадків, на які норми Закону № 675 не поширюються. Так, Закон про електронну комерцію не застосовується, якщо:

 • законом установлено спеціальний порядок переходу права власності або предметом угоди є об’єкти, вилучені із цивільного обігу чи обмежені в цивільному обороті відповідно до законодавства;
 • фізособа не зареєстрована підприємцем, але водночас, використовуючи ІТС (інформаційно-телекомунікаційні системи), пропонує товари/послуги. Щоправда, тут законодавець передбачив виняток: сторони можуть напряму домовитися про використання положень Закону № 675 до правочину. Однак, як це може бути реалізовано на практиці, навіть не уявляємо: якщо йдеться про пересічних громадян, які пропонують товари/послуги за допомогою спеціалізованих сайтів, то застосувати до подібних відносин норми Закону № 675 буде технічно неможливо;
 • стороною правочину є орган державної влади чи місцевого самоврядування (у частині виконання ним функцій держави чи місцевого самоврядування) або в разі застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII;
 • угода підлягає нотаріальному посвідченню чи державній реєстрації;
 • угода стосується грального бізнесу (парі, тоталізатори й інші азартні ігри) або лотерей,окрім негрошових лотерей згідно із Законом України «Про благодійну діяльність і благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI і лотерей, передбачених Законом України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР;
 • угода регулює сімейні відносини;
 • виконання зобов’язання забезпечується особою, яка, наприклад, є поручителем і за умови, якщо ця особа діє в цілях, що виходять за межі її госпдіяльності чи незалежної профдіяльності.

Щодо іноземців, осіб без громадянства й іноземних осіб, норми Закону про електронну комерцію поширюються на них з урахуванням Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV. Водночас  законодавець уточнив: норми Закону № 675застосовуються до діяльності іноземних суб’єктів електронної комерції в частині реалізації ними товарів, виконаних робіт, надання послуг покупцям (замовникам, споживачам) на території України.

Висновок електронного правочину

Перше, на що акцентуємо увагу, — Закон № 675 одним зі способів оферти (пропозиції укласти електронний договір) назвав комерційне електронне повідомлення. Звернувшись до визначення цього поняття (п. 10 ч. 1 ст. 3 Закону № 675), резюмуємо: ідеться про всім відому e-mail-розсилку. Водночас із метою уникнути наслідків у вигляді узаконеного спаму, законодавець установив такі обмеження:

 • комерційні електронні повідомлення поширюються тільки на підставі згоди на отримання таких повідомлень, наданої особою, котрій такі повідомлення адресовані;
 • комерційне електронне повідомлення може передаватися особі без її згоди лише за умови, якщо вона може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.

Також ст. 10 Закону № 675 передбачено, що комерційне електронне повідомлення має відповідати таким вимогам:

 • чітко ідентифікуватися як таке;
 • особа, від імені якого воно направляється, зобов’язана забезпечити прямий простий доступ осіб, яким воно адресоване, до таких відомостей:

повне найменування юрособи чи П.І.Б. ФОП;

місцезнаходження юрособи чи місце реєстрації та місце фактичного проживання ФОП;

...

– адреса електронної пошти й/чи адреса інтернет-магазину;

ідентифікаційний код для юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків для ФОП;

відомості про ліцензії (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;

про включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги й, у разі доставки товару, інформацію про вартість доставки;

 • комерційні електронні повідомлення про знижки, премії, заохочувальні подарунки тощо повинні чітко ідентифікуватися як такі, а умови їх отримання мають бути доступні й викладатися в спосіб, що усуває двозначне розуміння, а також відповідати вимогам законодавства про рекламу;
 • інформація про вартість товару, роботи, послуги повинна містити відомості про включення податків до її розрахунку та, у разі доставки товару, — інформацію про вартість доставки.

У який би спосіб не була зроблена оферта, ч. 1 ст. 11 Закону про електронну комерцію чітковстановлено: пропозиція про укладення договору має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і висловлювати намір особи, котра зробила його, вважати себе зобов’язаною в разі її прийняття.

На замітку

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може включати умови, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до нього, проте за умови, якщо адресату повідомлення повинен надаватися безперешкодний доступ до такого електронного документа (ч. 5 ст. 11 Закону № 675).

Також слід урахувати, що відповідно до вимог Закону про електронну комерцію (ч. 7 ст. 11Закону № 675) пропозиція укласти електронний договір (або безпосередньо електронний договір) має містити інформацію про можливості отримання стороною такої пропозиції (або договору) у формі, яка унеможливлює зміну змісту. Очевидно, це слід розуміти так: особа, котра направляє пропозицію про укладення правочину, має забезпечити можливість отримати умови договору, наприклад, у форматі єдиного pdf-документа, який може бути завантажений потенційним контрагентом.

Важливо!

Водночас згідно із ч. 8 ст. 11 Закону № 675 інформаційна система суб’єкта електронної комерції, який пропонує укласти електронний договір, повинна передбачати технічну можливість особи, якій адресована така пропозиція, змінювати зміст наданої інформації до моменту прийняття пропозиції.

Відповідь особи, якій адресовано пропозицію укласти електронний договір, щодо її прийняття (акцепт), як передбачено ч. 6 ст. 11 Закону про електронну комерцію, може бути надана шляхом:

 • передачі електронного повідомлення особі, котра зробила пропозицію укласти електронний договір (таке повідомлення повинно бути підписане в установленомуЗаконом № 675 порядку);
 • заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі (обов’язкова умова — наявність підпису);
 • вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній системі, у якій знаходиться така пропозиція, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.

Щодо підпису  ст. 12 Закону № 675 передбачені такі варіанти:

 • використання електронного підпису й електронного цифрового підпису;
 • електронний підпис одноразовим ідентифікатором;
 • аналог власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного чи іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій повинні міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

І факсиміле не нове, і ЕЦП устиг укоренитися, а ось на одноразовому ідентифікаторі вартоакцентувати увагу. Хоча раніше такого поняття в законодавстві не було, використання цього варіанту підпису доволі поширене: мається на увазі всім відоме повідомлення з набором цифр і літер, яке надходить до клієнта на e-mail або мобільний телефон.  Водночас очевидно, що такий вид підпису розрахований на покупців — пересічних громадян. Для суб’єктів господарювання, які ведуть облік витрат, і, відповідно, потребують їх документального підтвердження, підпис одноразовим ідентифікатором не підійде.

Із моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції електронний договір вважається укладеним. Одразу ж доцільнозазначити: якщо покупець (споживач, замовник) укладає електронний договір шляхом розміщення замовлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, продавець (виконавець, постачальник) зобов’язаний оперативно підтвердити отримання такого замовлення.

Умови та виконання електронного договору

У ч. 2 ст. 11 Закону № 675 законодавець навів орієнтовний перелік інформації, яку поряд з істотними умовами сторони можуть погодити в договорі. Із наведеного особливо хочемо виділити й порекомендувати фіксувати в договорах в обов’язковому порядку, зокрема,порядок обміну електронними повідомленнями й інформацією між сторонами при виконанні ними своїх зобов’язань (оскільки в іншому випадку зростає ймовірність того, що відповідні повідомлення можуть бути не визнані судом як докази при виникненні спору), а також спосіб зберігання та надання електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі й умови доступу до них, умови виготовлення йотримання паперових копій електронних документів (це позбавить від непотрібних запитань при забезпеченні необхідної доказової бази, якщо раптом з’явиться така необхідність).

Під час укладання електронної угоди продавець (виконавець, постачальник) зобов’язаний забезпечити повну відповідність предмета електронного договору, позгодженого сторонами, кількісним і якісним характеристикам.

Як підтвердження здійснення електронної угоди покупець має отримати електронний документ, квитанцію, товарний або касовий чек, квиток, талон чи інший документ, що міститьтакі відомості:

 • умови й порядок обміну (повернення) товару чи відмови від виконання роботи чи надання послуги;
 • найменування продавця (виконавця, постачальника), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо товару, роботи, послуги;
 • гарантійні зобов’язання й інформацію про інші послуги, пов’язані з утриманням/ремонтом товару чи з виконанням роботи/наданням послуги;
 • порядок розірвання договору, якщо строк його дії не визначено.

Очевидно, що Закон № 675 замовчує про оформлення первинних документів, хоча останні особливо важливі у випадку, якщо споживачами є суб’єкти господарювання.

Щодо розрахунків у сфері електронної комерції, вони можуть здійснюватися із використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових і безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України (ч. 1 ст. 13 Закону № 675). Продавець (виконавець, постачальник), оператор платіжної системи (або інша особа, що отримала оплату) повинні документально підтвердити факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.

Важливо!

Якщо продавець (виконавець, постачальник) пропонує іншій стороні електронного договору надати йому відомості про платіжні інструменти для оплати вартості товару, роботи, послуги, він зобов’язаний забезпечити захист такої інформаціївідповідно до Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР і «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III (ч. 3 ст. 7 Закону про електронну комерцію).

Захист персональних даних і зберігання електронних документів

Частиною 2 ст. 8 Закону про електронну комерцію передбачено: покупець (замовник, споживач) у сфері електронної комерції, який приймає пропозицію іншої сторони щодо укладання електронного договору, зобов’язаний надати про себе інформацію, необхідну для його укладення. І тут слід бути пильними: згідно із ч. 1 ст. 14 Закону № 675, використання персональних даних у сфері електронної комерції може здійснюватися в разі створення суб’єктом електронної комерції умов для захисту таких даних. У зв’язку із цим власникам інтернет-магазинів потрібно детально ознайомитися із положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (далі — Закон № 2297) і дотримуватися його вимог.

На замітку

Частиною 1 ст. 9 Закону № 2297 установлено зобов’язання власника персональних даних повідомляти Уповноваженого ВР із прав людини про обробку персональних даних,котрі є особливим ризиком для прав і свобод суб’єктів персональних даних, за 30 робочих днів із дня початку такої обробки. До цих відомостей належить у т.ч. і місце знаходження особи. Тому важливо, щоб при укладанні електронного договору подібна інформація покупцем не наводилася.

Згідно із ч. 4 ст. 14 Закону про електронну комерцію, реєстрація фізособи в інформаційній системі означає автоматичне надання згоди на використання й обробку персональних даних. Відповідно, додатково запитувати підтвердження згоди немає потреби.

І наостанок декілька слів про зберігання електронних документів, які створені в результаті договірних відносин між сторонами. Як випливає зі ст. 15 Закону № 675, строк зберігання окремих видів документів може бути встановлений або законом, або безпосередньо договором. Водночас він не може бути меншим, аніж строк позовної давності. Зберігачем документів може бути як сторона договору, так і суб’єкт господарювання, що спеціалізується на схожій діяльності

Віталій СОТНИКОВ,

юрист
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *