Зміна ставки єдиного податку у випадку анулювання ПДВ-реєстрації до закінчення кварталу

Фахівців ДФСУ запитали: як оподатковуються доходи ФОП – платника ЄП третьої групи, що застосовує ставку єдиного податку 3%, та який подав заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ одночасно з заявою про застосування ставки ЄП 5%, якщо анулювання його реєстрації як платника ПДВ відбувається до закінчення кварталу?

Відповідь була наступною.  Згідно з п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

— 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

— 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розд. V ПКУ, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість (п.п. 5 п. 293.8 ст. 293 ПКУ).

...

Згідно з п.п. «в» п. 184.1 ст. 184 ПКУ та п.п. «в» п. 5.1 розд. V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 зі змінами і доповненнями (далі – Положення № 1130), реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість.

Відповідно до п. 5.3 розд. V Положення № 1130 для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ. Таку заяву платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається контролюючим органом протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ уносяться до журналу анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 3-РЖ.

У п. 5.4 розд. V Положення № 1130 зазначено, що якщо на підставі заяви суб’єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату податку на додану вартість, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з Реєстру на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації згідно з п.п. «в» п. 184.1 ст. 184 розд. V ПКУ останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Контролюючий орган виключає суб’єкта господарювання з Реєстру без подачі таким суб’єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.

Відповідно до п. 294.1 ст. 294 ПКУ податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. Отже, зміна ставки з 3 % на 5 % у такого платника єдиного податку на 3 групі відбудеться з нового податкового (звітного) періоду, тобто доходи платника єдиного податку на третій групі, до кінця податкового (звітного) періоду будуть оподатковуватись за ставкою 3 %.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *